course-details-portlet

MUSV1103 - Populærmusikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset omfatter populærmusikkhistorie og populærmusikalsk praksis. Studiet omhandler både musikkens kulturelle betydning og dens stilistiske hovedspor/sidespor fra rhythm and blues og 50-tallsrock til hip hop, elektronisk dansemusikk og andre nyere sjangere. Fokus vil ligge på perioden 1950 - 2021, særlig på amerikansk-britiske tradisjoner. Samtidig trekkes også utvalgte deler av Skandinavias populærmusikkhistorie inn. Kurset omfatter både kulturelle og tekniske aspekter ved populærmusikken. Innspillinger og artister vil bli drøftet i relasjon til den aktuelle musikalske og sosiale kontekst. Kurset vil også omhandle momenter som angår rase, kjønn og populærmusikkindustriens kommersielle sider. På kurset vil aspekter fra innspillingshistorie og musikkteknologi også bli belyst.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1103 vil

 • ha kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av populærmusikken fra 1945 til 2000
 • ha økt forståelse av stil, sjanger og teknologi i forhold til populærmusikkens praksis og historie
 • ha kunnskap om hvordan utviklingen av teknologier for plateproduksjon og distribusjon påvirket populærmusikken i perioden 1945-2000
 • kjenne musikkeksempler som representerer de forskjellige retningene i populærmusikkhistorien
 • har spesialisert kunnskap om kritiske diskurser som angår forholdet mellom populærmusikk, kulturell diskurs og musikkindustri

Ferdigheter:

En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV1103

 • kan identifisere og beskrive karakteristiske musikalske trekk ved forskjellige stilarter innenfor populærmusikken
 • kan gjenkjenne forskjellige sentrale rock-pop artister fra musikalske innspillinger
 • kan analysere og drøfte ulike innspillinger av populærmusikk
 • kan formulere sin kunnskap i skriftlig og muntlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Forelesningsbaserte oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver/quiz i løpet av semesteret

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU