course-details-portlet

MUSV1102 - Filmmusikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er i særlig grad viet tradisjonell filmmusikk, men også andre uttrykk for kombinasjonen musikk og levende bilder blir berørt. Emnet er dels lagt opp som en historisk gjennomgang og dels som en tematisk innføring i posisjoner og strategier som ligger til grunn for anvendelsen av musikk i film. Samtidig trekkes det inn perspektiver som angår den bredere, musikalske og kulturelle utviklingen der musikkens kombinasjon med det visuelle utfolder seg. De ulike metodiske innfallsvinklene avspeiles både i forelesningene, seminarene og i et bredt sammensatt lesepensum.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1102

 • har både historisk og tematisk basert kunnskap om musikk i film og i andre visuelle ytringsformer der musikken spiller en vesentlig rolle
 • har kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom musikk og levende bilder.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1102

 • kan anvende sine kunnskaper analytisk og fortolkende i forhold til musikkens funksjon og posisjon i forbindelse med levende bilder
 • kan anvende sine kunnskaper analytisk og fortolkende innenfor det feltet emnet dekker
 • kan formulere sine faglige kunnskaper på en overbevisende måte
 • kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av sin tilegnede kunnskap

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1102

 • har et bevisst forhold til forholdet mellom musikk og bilde

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Tre forelesningsbaserte oppgaver der minst to må være godkjent før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forelesningsbaserte oppgaver

Mer om vurdering

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medievitenskap
 • Musikkvitenskap
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
18.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU