course-details-portlet

MUSV1101 - Musikk, natur, og klimakrise

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Den amerikanske komponisten John Cage sa det enkelt: «musikk er økologi». Men hva er egentlig forholdet mellom musikk og natur? Og kan musikkens koblinger til naturen hentes frem på nye måter i møte med en overopphetet klode? Samtiden preges av en økende bevissthet om alvorlige endringer i jordens levekår. Den samme bevisstheten siver inn i de musikalske uttrykkene som omgir oss i dag. Komponister og artister bruker nye musikalske virkemidler i et ønske om å fange lyden av krisen vi står ovenfor. Kan musikken hjelpe oss med å forstå nye aspekter ved vårt samfunns økologiske traume? Hvordan låter sivilisasjonens undergang? Og hvordan låter dens gjenoppbygging? Dette er noen av spørsmålene vi skal arbeide med i dette emnet.

Gjennom pensumlitteraturen skal vi bli kjent med humanistiske perspektiver på mennesket, natur, og miljø i klimaforandringenes tid. Gjennom en rekke musikkeksempler skal vi fordype oss i økologisk innhold i musikk fra flere tradisjoner og sjangre, fra Björk og ANOHNI til Toru Takemitsu og John Luther Adams. Emnets hovedfokus vil være på musikk og lydbasert kunst produsert i vår vestlige samtid. Vi kommer likevel til å ta noen viktige historiske og geografiske avstikkere som hjelper oss med å forstå hvor våre forestillinger om natur og musikk kommer fra - og hvor de kan gå videre.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha kunnskap om

 • dagens debatter om sosiale, kulturelle, og etiske dimensjoner ved miljøkrisen
 • kulturelle og estetiske rammeverk som påvirker vårt forhold til naturen
 • en rekke sentrale musikere, komponister, og lydkunstnere som behandler forholdet mellom menneske og natur i sitt arbeid

Ferdigheter:

Studenter som fullfører dette emnet vil kunne

 • fortolke og diskutere kulturelle og musikalske aspekter ved miljøkrisen
 • formulere kunnskap om musikk og natur i skriftlige øvinger
 • lytte kritisk og evaluere musikalske virkemidler
 • knytte sentrale begreper fra miljøhumaniora til dagsaktuelle tema i musikk og musikk-kultur

Læringsformer og aktiviteter

Den ukentlige undervisningen vil bestå av forelesninger og seminaraktivitet.

Studenten skal levere tre refleksjonsnotat underveis i semesteret. Dette er korte tekster (á 500 ord) hvor studenten oppsummerer og kommenterer innhold fra pensumtekster og musikkeksempler.

Obligatoriske aktiviteter

 • Refleksjonsnotater

Mer om vurdering

Besvarelsen på oppgaven skal være ca. 4 000-6 000 ord (1,5 linjeavstand/12 pkt.).

Det er ikke påkrevd å ta den obligatoriske aktiviteten på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU