course-details-portlet

MUSV1100 - Musikk og bevegelse: Afrika, Atlanterhavet og globalisering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette er et emne som undersøker den transatlantiske strømmen av musikk fra Afrika til andre deler av verden, spesielt Amerika. Fra slavehandelen (1400-1800-tallet), gjennom kolonitiden (opp til 1900-tallet), til perioden med analoge og digitale teknologier (fram til i dag), har det vært en flyt og utveksling av musikalske elementer mellom Afrika og Amerika, og dette kurset fremhever hvordan denne dynamikken er flerveis, kompleks og kontinuerlig. Vi vil utforske ulike musikalske sjangre, som cubansk rumba og ghanesisk highlife, som er viktige for å forstå transnasjonal musikalsk bevegelse. Vi vil også kritisk se på Fela Anikulapo Kutis afrobeat og dens innflytelse på moderne afrobeats-musikk i Afrika og andre deler av verden. Inngangen til emnet er visse konsepter og ideer - som synkretisme, kreolisering, diaspora, globalisering, indigenisering, afrikanisering - som både ligner og skiller seg fra hverandre på interessante måter. Med sikte på helhetlig verdsettelse, er kurset basert på audiovisuelle eksempler, ukentlig lesning av pensum og praktiske utøvende elementer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat som har fullført kvalifikasjonene i dette emnet vil ha

 • tilegnet seg kunnskap om den kontinuerlige transatlantiske flyten og utvekslingen av musikalske elementer mellom Afrika og andre deler av verden
 • undersøkt og analysert spesifikke sjangere som kom fra disse transatlantiske musikalske utvekslingene
 • tilegnet seg en forståelse av teoretiske ideer og konsepter som forklarer temaene som utforskes i dette emnet

Ferdigheter:

En kandidat som har fullført kvalifikasjonene i dette emnet vil ha

 • utviklet evnen til å på en overbevisende måte artikulere sin kunnskap om studiet
 • utdypet sin lydkunnskap og forståelse for spesifikke musikksjangre som ble undersøkt i dette emnet
 • utviklet kritiske ferdigheter for å engasjere seg i akademiske teorier som dette emnet understreker
 • ytterligere utdypet sine akademiske skriveferdigheter

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet vil bestå at forelesninger og seminarer basert på lesepensum så vel som audiovisuelle case-studier. Det er forventet at studentene leser det aktuelle pensumet og studerer det audiovisuelle materialet før forelesningene, da dette vil danne utgangspunkt for diskusjon i forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Lyttetest
 • Gruppeprosjekt

Mer om vurdering

Studentene må levere inn ett essay som skal leveres inn ved slutten av semesteret. Essayet skal være 6 - 8 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand.

Studentene er pålagt lyttequizer etter hvert som kurset utvikler seg, som vil kulminere med en lytteeksamen midt i kurset. Studentene er pålagt å delta i et gruppeprosjekt som vil inkludere skriftlige og performative elementer. Klassedeltagelse og deltagelse er sentrale vurderingskriterier for dette emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2000 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU