course-details-portlet

MUSP4336 - Teori jazz C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på Teori jazz B og omfatter fordypning i temaer omkring analyse, musikkteoretiske og -estetiske problemstillinger, improvisasjonsteori, lærings- og handlingspsykologi og deres anvendelse i improvisasjon og komponering/arrangering. Faget er nært koblet til emnet gehørtrening, og skal i stor grad tjene som en systematisering og bevisstgjøring av det materiale og de prosesser som er i spill i gehørtreningen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan analysere musikk auditivt

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning:

  • Forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjoner (seminar) i 1,5 time pr. uke pr årskull i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time. Studentene vurderes på bakgrunn av øvingsoppgavene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4326 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4745 4.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU