course-details-portlet

MUSP4326 - Teori jazz B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på Teori jazz A og omfatter innføring i ikke-funksjonsharmoniske- og modale systemer, verkanalyse, improvisasjonsanalyse, -teori og –teknikk samt komponering og arrangering innenfor emnets omfang. Faget er nært koblet til emnet gehørtrening, og skal i stor grad tjene som en systematisering og bevisstgjøring av det materiale og de prosesser som er i spill i gehørtreningen. Det legges vekt på at studenten primært skal beherske emnets innhold gehørsmessig og musikantisk.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt.
-kan analysere musikk auditivt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i 1,5 timer pr. uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time. Studentene vurderes på bakgrunn av øvingsoppgavene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4316 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU