course-details-portlet

MUSP4322 - Gehørtrening jazz B

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på MUSP4312. Emnet skal danne et fundament i grunnutdanningen. Gjennom en musikantisk og utøvende tilnærming til faget, der improvisasjon og rytmikk står sentralt, søker emnet å avspeile musikkens mange uttrykksmidler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

  • økt kunnskap om hensiktsmessige teknikker for lytting
  • økt kunnskap om musikalsk intuisjon og forståelse av imitasjonsmetodikkens betydning
  • økt kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt

Ferdigheter

Kandidaten:

  • er i økt stand til å lære musikk ved lytting og imitasjon
  • kan i økt grad kommunisere i relevante musikalske sammenhenger
  • kan i økt grad analysere musikk auditivt

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning: 3 timer pr. uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time. Studentene vurderes på bakgrunn av øvingsoppgavene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4312 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4420 15.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU