course-details-portlet

MT8308 - Videregående faststoffkjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2025. Emnet gir en bred gjennomgang av faststoffkjemien med hovedvekt på uorganiske materialer. Emner som behandles er bl.a.:Sammenheng mellom struktur og bindingsforhold, faseovergang, defekter og ustøkiometri, Sammenheng mellom struktur og elektroniske, magnetiske og optiske egenskaper.

Læringsutbytte

After completion of the course the student should be able to: - Give a qualitative description of bonding in solid materials, crystal classes and symmetries as a basis for space groups and the most important crystal structures for AB, AB2, AB3 and other more complex compounds - Give a qualitative description of old and new concepts to describe the structure of inorganic solids. - Define solid-solid phase transition based on thermodynamic, kinetic and structural characteristics of a phase transition and knowledge of some of the most important phase transition in inorganic functional materials - Give a qualitative and quantitative representation of 0, 1 and 2 dimensional defects in solids and knowledge of defects related to non-stoichiometry in some important classes of inorganic materials. - Give a qualitative representation of the relationship between structure/bonding and electronic, electrical, magnetic, ferroic and optical properties of solids with emphasis on some of the most important classes of inorganic materials. -Give a qualitative description of emerging directions in materials science.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på kollokvier samt en prosjektoppgave. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 80 timer, prosjektoppgave: 20 timer, selvstudium: 100 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Muntlig eksamen teller 100% av bestått/ikke bestått. En prosjektoppgave må utføres med rapport og presentasjon på en for forelesning mot slutten av semesteret. Prosjektrapporten og -presentasjonen er obligatoriske, men teller ikke mot bestått/ikke bestått i emnet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:Opplyses ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Elektrokjemi
  • Faste stoffers teori
  • Materialfysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU