course-details-portlet

MT8214 - Videregående silisium - solceller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år; neste gang våren 2021. Emnet skal gi en generell forståelse av virkemåten til solcellers ulike strukturelementer (kontakter, doping, pn-overganger etc.). Utvalgte tema innen utfelling av partikler og dannnelse av krystallfeil ved størkning/avkjøling/varmebehandling av silisiumblokker og solceller od deres effekt på elektriske- og mekaniske egenskaper til solceller blir utførlig behandlet. Amorfe- og mikrokrystallinske materialer. Begrensinger i virkningsgrad og muligheter for forbedringer gjennom "Defect engineering". Neste genrasjon solceller (tandemceller, mellomnivå-solceller, konsentratorsystem, tynnfilm). Preparering av silisiumskiver for karakterisering (sliping, polering, etsing etc.). Forståelselse og bruk av karakteriseringsteknikker for mikrostruktur og kjemisk analyse (lysmikroskopi, SEM, EBSD, FTIR, GDMS, PVScan), levetid til ladningsbærere (CDI) og elektriske egenskaper (resistivitetsmålinger).

Læringsutbytte

Kandidaten er fortrolig med teorier for virkemåten til solceller og bruk av de viktigste instrumentene som benyttes til å karakterisere silisiumskiver anvendt til solceller. Kandidaten har teoretisk forståelse av hvordan ulike mikrostrukturer dannes og påvirker effektiviteten til ferdige solceller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, laboratorieøvinger. Semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • 5 godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Materialteknologi 1 og 2 (TMT4170 og TMT4175) eller tilsvarende.
Lys- og elektronmikroskopi (TMT4300).

Kursmateriell

Martin A.Green: Solar cells. Operating Principles, Technology and System Applications; Jenny Nelson: The Physics of Solar Cells; A.Marti and A.Luque: Next generation photovoltaics – High Efficiency through Full Spectrum Utilization; A.Luque and S.Hegedus: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig (1) 100/100 D 25.05.2021 13:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU