course-details-portlet

MT8210 - Videregående støperimetallurgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang våren 2024. Emnet inneholder en fordypning i støperimetallurgi og omfatter matematisk beskrivelse av varmestrømmen ved støping av enkle geometrier, kimdanning og fasegrensekinetikk. Vekst av metallkrystaller til plan front, cellulært eller dendrittisk størknet. Flerfasereaksjoner inkl. eutektiskt og peritektiskt størkning. Strømning av metallsmelte under støping og størkning. Mikro- og makroseigring inkl. invers seigring. Utfelling av sekundære faser inkl. slagger og gass. Inføring i størkningsmodellering

Læringsutbytte

Studentene skal kunne gjøre rede for hvordan varmestrøm ved enkle geometrier påvirker størkningsforløpet. Studentene skal ha en god forståelse for kimdanning og vekst av krystaller fra smelte, både ved plan, cellulær og dendrittisk størkningsfront. Studentene skal videre ha en god forståelse for flerfasereaksjoner ved størkning, eutektisk og peritektisk størkning. Studentene skal kunne gjøre rede for hvordan strømning av varme og masse påvirker mikrostruktur og støpedefekter. Videre skal studentene kunne forstå og gjennomføre enkle størkningsmodelleringsppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger med følgende timesfordeling: Forelesninger (56 timer), skriftlige øvinger (24 timer) og laboratorieøvinger (15 timer) samt selvstudiumstimer (105 timer).

Kursmateriell

Pensumlitteratur:Flemings M.C.: Solidification Processing;Kurz & Fisher: Fundamentals of solidification

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK5063 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU