course-details-portlet

MT8102 - Korrosjon og overflateteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet bygger videre på masterfaget TMT4255 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Emnet undervises annet hvert år, neste gang 2024/25. Innholdet i emnet blir besluttet etter diskusjon med deltakerne. Mulig innhold inkluderer: Lavtemperatur oksidasjon og passivitet, passivskiktets halvledende og elektrokjemiske egenskaper. Lokal korrosjon: Spaltkorrosjon, gropkorrosjon. Effekt av mikrostruktur og metallurgiske forhold på korrosjon: Korngrensekorrosjon, spenningskorrosjon, selektiv korrosjon, "dealloying", effekt av hydrogen i metaller, effekt av termomekanisk prosessering. Mekaniske faktorer: spenningskorrosjon og utmatting. Mikrobiologisk korrosjon. Høytemperaturkorrosjon. Effekt av miljø. Korrosjonsbeskyttelse: Design metoder for katodiskbeskyttelse, korrosjonsinhibitorer, kjemisk prosessering, beleggning og overflatebehandling. Materialegenskaper og materialvalg: Stål, lettmetaller, nikkel, titan, kobberlegeringer. Relevante metoder for karakterisering og testing av materialer. Korrosjonsovervåking. Korrosjon i kontekst av bærekraft, inkl. miljøpåvirkning.

Læringsutbytte

Faget bygger videre på masters fag TMT4255 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Læringsformen, basert på dypgående diskusjon av utvalgte forskningsartikler innen emner listet opp under "Faglig innhold", tar sikte på å gi kandidatene kunnskap om de aktuelle problemstillingene, og om utfordringer og framskritt innen korrosjonsvitenskap og -teknologi. Kandidatene forventes å utvikle evner til problemløsning og nytenkning innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på forelesninger, kollokvier, diskusjoner og selvstudium. Frivillige øvinger. Arbeidsbelastning ca 200 timer i to semester.

Mer om vurdering

Muntlig prøve - diskusjon om grunnleg av korrosjonsforskning.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på basisundervisningen (BSc og MSc) i korrosjon og materialteknologi ved instituttet, eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Elektrokjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU