course-details-portlet

MR8402 - Pålitelighetsbasert design og drift av marint maskineri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

En introduksjon til pålitelighetsbasert design og operasjon av mekaniske systemer innen marine og offshore applikasjoner. Følgende tema vil dekkes:
- Dynamisk last- og responsanalyser av mekaniske systemer under variable laster
- Dynamisk modellering av mekaniske systemer
- Stokastisk analyse av lasteffekter i roterende maskineri
- Benyttelse av strukturell pålitelighet i design av maskineri
- Design av mekaniske komponenter basert på "first principle"
- Benyttelse av tilgjengelighetsbasert tilnærming under operasjonsfasen som en del av inspeksjonsplanlegging og vedlikehold
- Benyttelse av stokastisk tilnærming innen feilsøking i mekaniske systemer
- Introduksjon til digital tvilling og modellbaserte overvåkningsmetoder

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs bør studentene være i stand til å gjøre følgende:
- Lage en dynamisk modell av et mekanisk system
- Benytte stokastiske metoder for å analysere laster og lasteffekter i mekaniske systemer innen marine og offshore applikasjoner, spesielt roterende maskineri
- Ha kjennskap til pålitelighetsanalysemetoder
- Benytte strukturelle pålitelighetsmetoder til å designe mekaniske komponenter
- Benytte stokastisk tilnærming ved feilsøking i mekaniske systemer
- Ta i bruk digital tvilling og modellbaserte metoder innen tilstandsovervåkning og feilsøking

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske regneøvinger. Et mindre prosjektarbeide. Minimum tre studenter må melde seg for at emnet skal bli undervist. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Tidskriftsartikler/forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIN2555 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 01.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 100/100 09.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret til digital muntlig eksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to digital oral examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU