course-details-portlet

MR8402 - Pålitelighetsbasert design og drift av marint maskineri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

En introduksjon til pålitelighetsbasert design og operasjon av mekaniske systemer innen marine og offshore applikasjoner. Følgende tema vil dekkes:
- Dynamisk last- og responsanalyser av mekaniske systemer under variable laster
- Dynamisk modellering av mekaniske systemer
- Stokastisk analyse av lasteffekter i roterende maskineri
- Benyttelse av strukturell pålitelighet i design av maskineri
- Design av mekaniske komponenter basert på "first principle"
- Benyttelse av tilgjengelighetsbasert tilnærming under operasjonsfasen som en del av inspeksjonsplanlegging og vedlikehold
- Benyttelse av stokastisk tilnærming innen feilsøking i mekaniske systemer
- Introduksjon til digital tvilling og modellbaserte overvåkningsmetoder

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs bør studentene være i stand til å gjøre følgende:
- Lage en dynamisk modell av et mekanisk system
- Benytte stokastiske metoder for å analysere laster og lasteffekter i mekaniske systemer innen marine og offshore applikasjoner, spesielt roterende maskineri
- Ha kjennskap til pålitelighetsanalysemetoder
- Benytte strukturelle pålitelighetsmetoder til å designe mekaniske komponenter
- Benytte stokastisk tilnærming ved feilsøking i mekaniske systemer
- Ta i bruk digital tvilling og modellbaserte metoder innen tilstandsovervåkning og feilsøking

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske regneøvinger. Et mindre prosjektarbeide. Minimum tre studenter må melde seg for at emnet skal bli undervist. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Tidskriftsartikler/forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIN2555 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU