MR8308 - Avanserte eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 5/100 A
Arbeider 5/100 A
Arbeider 5/100 A
Arbeider 5/100 A
Arbeider 5/100 D
Arbeider 25/100 A
Muntlig eksamen 50/100 1 timer D

Faglig innhold

Skaleringsprinsipper i marin hydrodynamikk. Ulike typer modelltester. Praktiske metoder for datainnsamling og signalbehandling i marin hydrodynamikk. Teknikker for miljømodellering (bølger, vind og strøm). Introduksjon til modellbyggingsteknikker. Laserbaserte hastighetsmålinger. Usikkerhetsanalyse. Rapportering. Fullskalamålinger.

Det er 3,75 studiepoengs reduksjon for modul TMR7 Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk (modul i TMR4525 Marin hydrodynamikk, fordypningsemne), samt for TMR4300.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Ha detaljert kunnskap om de vanligste modellforsøkene benyttet i marin hydrodynamikk
Ha en god oversikt over aktuelle måleteknikker og virkemåter til de vanligste måleinstrumentene
Ha en inngående forståelse for skaleringsprinsippene i marin hydrodynamikk
Forstå hvilken rolle modellforsøk spiller i hydrodynamisk og marinteknisk forskning og utvikling.
Ferdigheter:
Kunne foreta analyse av usikkerhet til forsøksresultater
Kunne planlegge, gjennomføre og rapportere modellforsøk
Generell kompetanse:
Som for studieprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger i gruppe og individuelt prosjekt. Vurderingsform: mappeevaluering, der mappen består av arbeider (laboratorieøvingene samt semesterprøve, som teller til sammen 25 prosent av karakteren), prosjektrapport (teller 25 prosent) og muntlig eksamen (teller 50 prosent). I semesterprøven er ingen hjelpemidler tillatt. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Kompendium Steen "Experimental Methods in Marine Hydrodynamics", samt artikler i henhold til avtale med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4300 3.7 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 5/100 A
Høst ORD Arbeider 5/100 A
Høst ORD Arbeider 5/100 A
Høst ORD Arbeider 5/100 A
Høst ORD Arbeider 5/100 D
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 5/100 A
Vår ORD Arbeider 5/100 A
Vår ORD Arbeider 5/100 A
Vår ORD Arbeider 5/100 A
Vår ORD Arbeider 5/100 D
Vår ORD Arbeider 25/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.