course-details-portlet

MR8304 - Grensesjiktstrømning nær havbunnen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnets hoveddeler er: Grensesjikt under strøm og bølger. Samvirke mellom bølger og strøm i grensesjiktet. Virkning av bølger og strøm på sandbunn. Suspensjon av sand under bølger og strøm. Sedimenttransport. Erosjon rundt konstruksjoner.

Læringsutbytte

Ha kunnskap om det teoretiske grunnlaget for og god fysisk forståelse av strømning nær havbunnen og den virkning det har på sedimenttransport og erosjon rundt konstruksjoner som dekkes av de emner som er beskrevet i fagets innhold. Skal ha ferdigheter og generell kompetanse til å kunne gjøre bruk av denne kunnskap og forståelse innen eget forskningsarbeid, og beherske det begrepsapparat og den fagterminologi som benyttes for beskrivelse av strømning nær havbunnen, sedimenttransport og erosjon rundt konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • 6 øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur vil bestå av utdrag fra følgende bøker:
Fredsøe, J. and Deigaard, R., "Mechanics of Coastal Sediment Transport", World Scientific, Singapore, 1992.
Nielsen, P., "Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment Transport", World Scientific, Singapore, 1992.
Soulsby, R.L., "Dynamics of Marine Sands", Thomas Telford, London, UK, 1997.
Sumer, B.M. and Fredsøe, J.,"The Mechanics of Scour in the Marine Environment", World Scientific, Singapore, 2002.
I tillegg utvalgte tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU