course-details-portlet

MOL8009 - Molekylærmekanismer for inflammasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 3/10
Hjemmeeksamen 7/10 3 timer A

Faglig innhold

Kurset inneheld ein oversikt over mekanismar og signalvegar involvert i inflammasjon/betennelse, hovudsakleg knytta til aktivitetar på Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR, NTNU). Dette er inflammasjon i samanheng med infeksjonar, men også steril inflammasjon (som kan finnast til dømes ved autoimmune sjukdomar, hjerteinfarkt/svik og overvekt). Medfødte og adaptive immunologiske mekanismer i en organisme vil bli diskutert, med mest vekt på medfødte immunreaksjonar (innate immunity). Celletypar som er involvert inkluderer makrofagar, monocyttar, nøytrofile, dendritiske celler, T-celler, B-celler, osteoblastar, osteoclastar. Gjenkjennings- og signalmekanismar inkluderer komplement, interaksjon mellom komplement og andre signaler, fagocytose, Toll-liknande reseptorar (TLR), inflammasomer, RIG-I familie og andre helicasar, cGAS, C-type lectin reseptorar, autofagi, responsar til ulike typar av bakterier, virus, parasittar og fungi, steril inflammasjon, inflammasomer, vaksiner/adjuvansar, inflammatoriske cytokiner. Inflammatoriske signaler vil bli diskutert i samanheng med kliniske situasjonar slik som infeksjonar, immundefekter, inflammasjon ved svangerskap, inflammatorisk tarmsjukdom og hjartesvikt, samt beininflammasjon.

Læringsutbytte

After completing the course the student:

  • has insight into basal mechanisms of inflammation, much of this in relation to research conducted at Centre for Molecular Inflammation Research (CEMIR) and the Department of Clinical and Molecular Medicine.
  • will know how the body fight infection with many classes of pathogens, both with respect to different cell types involved and also recognition mechanisms and signaling pathways within those cells.
  • understand similarities between sterile inflammation and inflammation induced by infections.
  • know how innate immunity instructs adaptive immunity.
  • has increased understanding of the possibilities biological research on cell- and molecular level has on development of disease prevention and therapies.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar (obligatorisk), gruppediskusjonar/gruppearbeid (obligatorisk, teller 30% av karakteren), sjølvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.

Forkunnskapskrav

Mastergrad biologi, kjemi eller fysikk. Basiskunnskap i immunologi. Fullført medisinstudium (cand.med.) eller medisinstudentar tatt opp på Forskarlinja. Andre med anna / lavare kompetanse etter individuell vurdering

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL8002 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 7/10 A

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
18.12.2023


15:00


18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 7/10 A

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU