MOL8009 - Molekylærmekanismer for inflammasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 3/10 ALLE
Skriftlig eksamen 7/10 3 timer D

Faglig innhold

Kurset inneheld ein oversikt over mekanismar og signalvegar involvert i inflammasjon/betennelse, hovudsakleg knytta til aktivitetar på Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR, NTNU). Dette er inflammasjon i samanheng med infeksjonar, men også steril inflammasjon (som kan finnast til dømes ved autoimmune sjukdomar, hjerteinfarkt/svik og overvekt). Medfødte og adaptive immunologiske mekanismer i en organisme vil bli diskutert, med mest vekt på medfødte immunreaksjonar (innate immunity). Celletypar som er involvert inkluderer makrofagar, monocyttar, nøytrofile, dendritiske celler, T-celler, B-celler, osteoblastar, osteoclastar. Gjenkjennings- og signalmekanismar inkluderer komplement, interaksjon mellom komplement og andre signaler, fagocytose, Toll-liknande reseptorar (TLR), inflammasomer, RIG-I familie og andre helicasar, cGAS, C-type lectin reseptorar, autofagi, responsar til ulike typar av bakterier, virus, parasittar og fungi, steril inflammasjon, inflammasomer, vaksiner/adjuvansar, inflammatoriske cytokiner. Inflammatoriske signaler vil bli diskutert i samanheng med kliniske situasjonar slik som infeksjonar, immundefekter, inflammasjon ved svangerskap, inflammatorisk tarmsjukdom og hjartesvikt, samt beininflammasjon.

Læringsutbytte

After completing the course the student:
- has insight into basal mechanisms of inflammation, much of this in relation to research conducted at Centre for Molecular Inflammation Research (CEMIR) and the Department of Cancer Research and Molecular Medicine.
- will know how the body fight infection with many classes of pathogens, both with respect to different cell types involved and also recognition mechanisms and signaling pathways within those cells.
- understand similarities between sterile inflammation and inflammation induced by infections.
- know how innate immunity instructs adaptive immunity.
- has increased understanding of the possibilities biological research on cell- and molecular level has on development of disease prevention and therapies.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar (obligatorisk), gruppediskusjonar/gruppearbeid (obligatorisk, teller 30% av karakteren), sjølvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad biologi, kjemi eller fysikk. Basiskunnskap i immunologi. Fullført medisinstudium (cand.med.) eller medisinstudentar tatt opp på Forskarlinja. Andre med anna / lavare kompetanse etter individuell vurdering

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL8002 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 3/10 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen** 7/10 D 04.12.2017 09:00 JB31
Vår ORD Øving 3/10 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 7/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.