MOL8006 - Receptor Signalling and Trafficking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Communication between cells by way of proteins, peptides and small molecules that activate cellular receptors is crucial for the development and function of all multicellular organisms. Dysfunctional receptor signalling is the cause of a variety of diseases, and most prescription drugs target specific receptors. This advanced course will describe the most commonly used methods for studying receptor signalling and will discuss cell signalling downstream of the most important receptor classes. Examples of signalling in development, physiology and disease will be provided. Because receptor signalling is tightly coupled to the intracellular trafficking of receptors, such trafficking - and its impact on signalling - will also be discussed in depth. The course will consist of a combination of lectures (by specialists in receptor signalling and trafficking), colloquia and presentations of selected topics by the students. It should be relevant for advanced students within biochemistry, molecular/cell biology, medicine and pharmacy.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten...
- være i stand til å beskrive de viktigste klassene av cellulære reseptorer for signalmolekyler
- være i stand til å beskrive vanlig anvendte metoder for å studere cellulær signalering og intracellulær transport
- forstå de viktigste molekylære mekanismene for cellulær signaloverføring
- forstå de viktigste molekylære mekanismene for regulering av intracellulær transport
- kunne illustrere hvordan intracellulær transport regulerer cellulær signalering
- kunne illustrere hvordan cellulær signalering regulerer intracellulær transport
- være i stand til å kombinere data fra tilgjengelig litteratur og gi en forelesning innen et oppgitt emne om cellulær signalering og transport

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av 26 timer forelesninger, 8 timer kollokvier og 2 timer obligatoriske studentfremleggelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 timers studentfremleggelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad biologi, kjemi og fysikk. Fullført medisinstudium (uten turnus) eller medisinstudent tatt opp på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering, jfr anbefalte forkunnskaper.

Kursmateriell

Molecular Biology of the Cell (Alberts et al.) 4. utgave. Kapittel 13 (Intracellular vesicular traffic) og kapittel 15 (Cell communication). Tilsammen 130 sider.
I tillegg: 170 sider fra utvalgte oversiktsartikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2017 09:00 F1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00 D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.