course-details-portlet

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentane ei innføring i dei molekylære mekanismane som ligg til grunn for biologiske prosessar i celler og organismar. Det vil bli gitt ei innføring i nødvendig biokjemisk bakgrunnskunnskap. Grunnleggande prinsipp innan molekylærbiologi og genetikk vil bli gjennomgått. Etiske problemstillingar knytt til bruk av genteknologi vil også drøftast.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet MOL4010 skal studenten kunne:
• greie ut om struktur og verkemåte for celler og celleorganellar for eukaryote og prokaryote celler
• greie ut om struktur og verkemåte for DNA, RNA, protein, feittstoff og karbohydrat i cellebiologisk samanheng
• forklare sentrale cellebiologiske prosessar og korleis dei blir regulerte og kvalitetssikra (mellom anna: replikasjon og celledeling, genuttrykk, signaltransduksjon)
• forklare korleis ulike celletypar hentar og omdannar energi
• forklare genetisk variasjon og arv
• forstå korleis molekylær cellebiologi dannar grunnlaget for bioteknologi i ulike samfunnssektorar

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, forelesingar og besøk ved molekylærbiologiske laboratorium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i Problembasert læring i grupper

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Campell Biology 8. edition

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1001 7.5
TBT4170 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
  • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Cellebiologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU