course-details-portlet

MOL3018 - Medisinsk toksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i toksikokinetikk generelle toksikokinetiske modeller. Lever, nyre, lunge, immun-, og nervesystemet vil bli gjennomgått som målorgan for toksisk kjemisk påvirkning. Enkelte stoffgrupper og stoffmisbruk vil også bli gjennomgått. Stor vekt vil bli lagt på metoder for evaluering av helserisiko for menneske etter ytre påvirkninger/eksponering av kreftfremkallende og ikke-kreftfremkallende kjemiske produkter.

Læringsutbytte

After completing the course MOL3018, the student is able to:

 • describe and explain toxicological mechanisms
 • perform simple analysis of how some chemicals might be a possible health hazard upon exposure
 • explain how certain xenibiotics in the environment and work can have toxic effects on central organs and organ systems in humans
 • collect relevant background data regarding toxicologial problems

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Undervisningen og eksamen vil foregå på engelsk. Undervisningen foregår i vårsemesteret, og starter slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Mer om vurdering

Ved gyldig fravær eller stryk på eksamen, må studenten melde seg opp til ny eksamen og gjennomføre denne påfølgende semester. Undervisningen gis på engelsk, og eksamen skal svares på engelsk.

Kursmateriell

LÆRINGSMATERIELL: Introduksjonsbok: Casarett & Doull´s ESSENTIALS OF TOXICOLOGY. Utleverte notater. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TOKS1010 7.5 HØST 2012
TOKS3001 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Næringsmiddelfag
 • Tilleggsmedisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 12.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 32
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU