MOL3018 - Medisinsk toksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i generelle toksikokinetiske modeller. Lever, nyre, lunge, immun-, og nervesystemet vil bli gjennomgått som målorgan for toksisk kjemisk påvirkning. Enkelte stoffgrupper og stoffmisbruk vil også bli gjennomgått. Stor vekt vil bli lagt på metoder for evaluering av helserisiko for menneske etter ytre påvirkninger/eksponering av kreftfremkallende og ikke-kreftfremkallende kjemiske produkter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:
- beskrive og forklare toksikologiske virkningsmekanismer
- utføre enkle analyser ang mulig helserisiko ved eksponering av kjemikalier
- forklare hvordan enkelte kroppsfremmede stoffer fra miljø og arbeidsliv kan utøve toksiske effekter i sentrale organ og funksjonssytemer hos mennesket
- samle relevant bakgrunnnsinformasjon angående toksikologiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Undervisningen og eksamen vil foregå på engelsk. Undervisningen foregår i vårsemesteret, og starter slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Forkunnskapskrav

Generelle kunnskaper i fysiologi, kjemi, biokjemi og matematikk

Kursmateriell

LÆRINGSMATERIELL: Introduksjonsbok: Casarett & Doull´s ESSENTIALS OF TOXICOLOGY. Utleverte notater. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TOKS1010 7.5 01.09.2012
TOKS3001 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.