course-details-portlet

MN8000 - Naturvitenskap i praksis: Metode, Etikk og Formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Målsettingen med kurset er å gi alle ph.d.-kandidater innen naturvitenskap og teknologi trening til å bli fremragende forskere, å forstå rollen vitenskapen har i samfunnet, å utføre og kommunisere sin vitenskap effektivt og etisk. Kurset inkluderer en introduksjon til vitenskapshistorie, prinsipper og utfordringer knyttet til vitenskapelige undersøkelser, sentrale og kontroversielle tema på grenseflaten mellom vitenskap og samfunn, vitenskapelig publisering, formidling gjennom media og god vitenskapelig atferd. Et overordnet mål er å gi ph.d.-kandidatene anledning til å reflektere rundt vitenskapelig praksis, knytte dette til eget arbeid og sette dette i perspektiv til vitenskapelig undersøkelse og hvordan dette har utviklet seg gjennom århundrene.

Læringsutbytte

Gjennom kurset vil kandidatene ha oppnådd følgende:Kunnskap i - sentrale tema i vitenskapshistorie- teori og fundamental metode i vitenskapelig undersøkelse – muligheter og begrensninger- sentrale tema i grenseflaten mellom vitenskap og samfunn- prinsipper om vitenskapelig- og populærformidling- etiske problemstillinger i vitenskapelig atferdFerdigheter i- utøve vitenskap og testing av vitenskapelige hypoteser på en formell, systematisk og kritisk måte- diskutere og presentere rollen til vitenskap i samfunnet- vitenskapelig formidling- vitenskapsformidling til allmennheten, interessenter og sluttbrukere- utøve vitenskap i henhold til god etisk skikk og standard, og oppdage tilfeller av vitenskapelig uredelighet.Kompetanse i- prinsipper ift vitenskapelig undersøkelser- god vitenskapelig praksis- kritisk refleksjon rundt egen og andres vitenskap- vitenskapelig formidling- etisk vitenskapelig atferd

Læringsformer og aktiviteter

The course will be conducted as a combination of lectures and seminars. The seminars will be interactive with a focus on the involvement of the course participants and discussions. Themes such as good / bad research practice, principles related to scientific research / methods and dissemination will to a large extent be linked to the course participants' own research work and established practice. The course also aims to provide candidates with skills in relating and communicating science to society. The course is taught as three modules: 1. History of science and theory of science 2. Science and society 3. Communication and ethics in science

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI8092 7.5 HØST 2015
HFEL8000 3.0 HØST 2017
SMED8004 5.0 HØST 2019
SMED8005 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Biofysikk
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Fysikk
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU