course-details-portlet

MM8420 - Videregående metalliske materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 49/100 1 timer D
Arbeider 51/100

Faglig innhold

Emnet dekker de vanligste teknologiske metallene som konstruksjonsstål, rustbestandige sål, superlegeringer, titan, aluminium og andre. Emnet vil være fokusert på forholdet mellom fremstilling, mikrostruktur og resulterende mekaniske egenskaper av materialer. Studentene velger tema og skriver «state-of-the-art» rapporter ved hjelp av den nyere vitenskapelige litteratur. Rapporten vil danne grunnlag for en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studentene være i stand til å
- Demonstrere kunnskaper knyttet til utvalgte tema dekket av kurset
- Diskutere og analysere relevante problemstillinger knyttet til disse temaene
- Forberede og presentere utvalgte tema med f.eks. Power-Point for lærere og med-studenter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gitt i høstsemesteret hvert år. Undervisningen vil bli gjennomført i form av gruppearbeid og selvstudium kombinert med forelesninger og kollokvier. Pensumet kan til en viss grad justeres etter studentenes individuelle ønsker og behov. Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 51 % og muntlig eksamen som teller 49 % i sluttkarakteren. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner og utdrag av lærebøker, som avhenger av de valgte temaene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Konstruksjoners integritet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU