course-details-portlet

MM8420 - Videregående metalliske materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter A

Faglig innhold

Emnet dekker de vanligste teknologiske metallene som konstruksjonsstål, rustbestandige stål, superlegeringer, titan, aluminium og andre. Emnet vil fokusere på forholdet mellom fremstilling, mikrostruktur og resulterende mekaniske egenskaper av materialer. I tillegg til konvensjonelle bulkmaterialer vil avanserte materialstrukturer som gitterstruktur være av interesse i faget. Studentene skriver «state-of-the-art»-rapporter ved hjelp av nyere vitenskaplig litteratur på et tema utdelt ved starten av kurset. Rapporten vil danne grunnlag for en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studentene være i stand til å

  • Demonstrere kunnskaper knyttet til utvalgte tema dekket av kurset
  • Diskutere og analysere relevante problemstillinger knyttet til disse temaene
  • Forberede og presentere utvalgte tema med ved hjelp av vitenskaplige rapporter og Power-Point presentasjon for lærere og med-studenter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gitt i høstsemesteret hvert år. Undervisningen vil bli gjennomført i form av gruppearbeid og selvstudium kombinert med forelesninger og kollokvier. Pensumet kan til en viss grad justeres etter studentenes individuelle ønsker og behov. Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Det er obligatorisk å levere en skriftlig rapport om state-of-the-art før sluttvurdering av emnet. Rapporten må være godkjent for å få tillatelse til muntlig presentasjon av oppgitt emne og muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner og utdrag av lærebøker, som avhenger av de valgte temaene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Konstruksjoners integritet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A 16.11.2023 13:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU