course-details-portlet

MM8410 - Additiv tilvirkning med avanserte legeringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 49/100 1 timer D
Arbeider 51/100

Faglig innhold

Emnet underviser i de ulike additive tilvirkningsmetoder som brukes til å produsere komponenter fra konstruksjonsmetaller og legeringer slik som rustfritt stål, nikkel-, titan-, aluminiumlegeringer og andre. Emnet vil spesifikt fokusere på forholdet mellom additiv tilvirkningsmetoder og prosessparametere samt den resulterende mikrostruktur og forventede mekaniske egenskaper for sluttproduktet. Kurset vil være i form av et seminar. Studentene velger emner og skrive state-of-the-art rapporter ved hjelp av nyere vitenskapelig litteratur. Rapporten vil danne grunnlaget for en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Lære grunnlaget bak additiv tilvirkning av metaller og forstå deres driftsprinsipper, muligheter og begrensninger. Bli kjent med anvendelser av additiv tilvirkning på tvers av bransjer, inkludert luftfart/kjøretøy, medisinsk utstyr, energi, elektronikk og forbruksvarer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil legges opp som en kombinasjon av forelesninger, kollokvier og selv-studier. Pensum kan tilpasses studentene avhengig av ønske og behov. Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 51 % og muntlig eksamen som teller 49 % i sluttkarakteren. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Innføringskurs i materialvitenskap

Kursmateriell

Utvalgte tidskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Materialer og produksjonssystemer
  • Materialteknologi
  • Materialer
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Konstruksjoners integritet
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Bruddmekanikk og sammenføyninger
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produktutvikling
  • Materialer og bearbeiding
  • Materialfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU