course-details-portlet

MM8405 - Videregående tribologi og overflateteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Tribologi er kunnskap om overflater i relativ bevegelse. Emnet tar for seg de viktigste tribologiske mekanismene for komponent- og konstruksjonssvikt. På dette kurset vil du lære om overflateruhet, friksjon og smøreregimer, slitasje og smøremiddelkjemi. Målet med kurset er å gi studentene kunnskap og ferdigheter innen slitasje, friksjon, smøring, smøremidler for å møte industriens behov i deres fremtidige yrkeskarriere. Målet er å gi studenten verktøy innen tribologi for å utføre riktig og tilstrekkelig forskning. Overflatebeskyttelsesmetoder (som belegg) vil også bli undervist i dette kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Teorier om smøring
 • Smøremidler og deres kjemi
 • Teorier om slitasje
 • Teorier om friksjon
 • De viktigste typene belegg og overflatemodifikasjoner for beskyttelse av overflater

Ferdigheter:

 • Evne til å forstå de forskjellige teoriene fra flere kilder, og kunne bruke denne teorien i praktiske anvendelser
 • Evne til å rapportere forskningsresultater i henhold til forståelsen oppnådd i de ulike teoriene
 • Evne til å utarbeide en presentasjon med mål om å formidle forskningsresultater
 • Kunne formidle og presentere innhentet kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, quizer og demonstrasjoner. En del av kurset kan bruke en flipped classroom modell. Regne- og utredningsoppgaver som må være godkjent for adgang til eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Noe forelesningene i dette kurset bruker quizer som læringsverktøy. Quizene er valgfritt, men hvis studentene leverer svarene, blir det gitt ekstra poeng for dem som blir lagt til sluttkarakteren.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle øvinger og leveranser i emnet være godkjent.

Forkunnskapskrav

Krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet

Kursmateriell

Forelesningsnotater (power point), forskningsartikler, dokumenter på blackboard, videoer, øvelser, quizer. Bok: Engineering Tribology, Forfatterne: Stachowiak, Batchelor. Fra www.sciencedirect.com

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kondenserte mediers fysikk
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Mekanisk integritet
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produkt-og maskinutvikling
 • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Konstruksjoners integritet
 • Materialer og bearbeiding
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 03.06.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU