course-details-portlet

MM8405 - Videregående tribologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Tribologi er kunnskap om overflater i relativ bevegelse. Målet med emnet er å videreutvikle den kunnskapen som er ervervet i TMM4205 eller tilsvarende master nivå emner innenfor tribologi. Emnet vil gå dypere in i friksjonsteori, slitasje og smøring. Emnet vil bli tilpasset den enkelte PhD kandidatens ønske og behov. Dette betyr at innholdet i emnet vil bli definert i samarbeid med faglærer ut fra kandidatens forskningsplan og behov innenfor tribologi. Gjennom emnet vil PhD kandidaten få nødvendig kunnskap og verktøy for å være i stand til å gjennomføre riktig og nødvendig forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Teori bak smøring.
- Teori bak slitasje.
- Teori bak friksjon.
- Kunnskap om nyeste forskning og verktøy i spesielle tribologi emner som er relevante for kandidatens PhD

Ferdigheter:
- Være i stand til å forstå ulike teorier fremsatt i forskjellige kilder samt være i stand til å benytte teorien på praktiske anvendelser.
- Være i stand til å rapportere forskningsresultater i samsvar med forståelsen kandidaten har fått ved gjennomgangen av ulike teorier.
- Være i stand til å lage en presentasjon hvor målsettingen er å kommunisere forskningsresultater.

Generell kompetanse:
- Være i stand til å kommunisere og presentere den ervervede kunnskapen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og selvstudium. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Konstruksjoners integritet
  • Materialer og bearbeiding
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU