course-details-portlet

MM8300 - Polymerbaserte komposittmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Oppbygging og egenskaper til fiber, matriks og kjernematerial. Termiske og mekaniske egenskaper til kompositter: mikromekaniske modeller, laminatteori, skademekanikk og mekanismer, bruddkriterier. Strukturer: Rotasjonssymmetriske, bjelker, skall, sandwich plater og rør. FE analyse for kompositter med hovedvekt på skallelement. Tilvirkningsmetoder: Manuelle og automatiske tilvirkningsmetoder som handopleg, VART, injjisering, vikling, pressforming og profiltrekking. Testmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Gi kunnskap om polymerbaserte komposittmaterialer med hensyn på oppbygning, egenskaper, dimensjonering, konstruksjon og tilvirkning.

Ferdigheter: Evne til å sette sette seg inn i teori fra forskjellige kilder og å være i stand til å bruke teorien på praktiske applikasjoner.

Generell kompetanse: Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, problemer og selvstudium. Noen bruk av dataassistert analyseverktøy som Matlab og Abaqus. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Kurset undervises kun hvis det er minst fem påmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab-arbeide

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2008 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU