MM8300 - Polymerbaserte komposittmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Muntlig eksamen 60/100 1 timer D

Faglig innhold

Oppbygging og egenskaper til fiber, matriks og kjernematerial. Termiske og mekaniske egenskaper til kompositter: mikromekaniske modeller, laminatteori, skademekanikk og mekanismer, bruddkriterier. Strukturer: Rotasjonssymmetriske, bjelker, skall, sandwich plater og rør. FE analyse for kompositter med hovedvekt på skallelement. Tilvirkningsmetoder: Manuelle og automatiske tilvirkningsmetoder som handopleg, VART, injjisering, vikling, pressforming og profiltrekking. Testmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Gi kunnskap om polymerbaserte komposittmaterialer med hensyn på oppbygning, egenskaper, dimensjonering, konstruksjon og tilvirkning. Ferdigheter: Evne til å sette sette seg inn i teori fra forskjellige kilder og å være i stand til å bruke teorien på praktiske applikasjoner. Generell kompetanse: Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, problemer og selvstudium. Noen bruk av dataassistert analyseverktøy som Matlab og Abaqus.
For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Kurset undervises kun hvis det er minst fem påmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab-arbeide

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2008 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.