course-details-portlet

MFEL3010 - Medisin for realfag- og teknologistudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i utvalgte emner innen fysiologi og patofysiologi. Dette går dypere enn tilvarende kurs på 1. årsnivå (MFEL1010). Stoffmengde er omtrent den samme, men i færre emner. Kurset er mer krevende og teknisk orientert med vekt på fysiologiske mekanismer, I tillegg vil det bli gitt en introduksjon til bruk av medisinsk teknologi innenfor diagnostikk og behandling; bakgrunn, kjemiske og fysiske prinipper og teknologi. Endelig vil det bli gitt en innføring i de vitenskapelige metoder som er spesifikke for medisin: Epidemiologi, kliniske studier og evaluering av diagnostiske metoder, og deres statistiske basis.

Detaljert informasjon om undervisning inkludert lærebok og pensum vil bli lagt ut på kursets egen hjemmeside: http://www.ntnu.no/isb/mfel3010

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått en introduksjon til fysiologi på et mer dyperegående nivå, innen utvalgte temaer. Det forventes forståelse av samenhengen mellom funksjon og sykdom innen disse temaene. Videre vil studentene ha fått en introduksjon til metoder innen billeddiagnostikk, molekylærbiologisk diagnostikk samt teknologiske metoder i behandling. Det forentes en forståelse som kan gi grunnlag for å trekke slutninger om relevant bruk av denne diagnostikken / behandlingen. Endelig vil studentene ha fått en introduksjon til de vitenskapelige metoder som er spesifikke for medisin. Det forventes en forståelse av validitenten av medisinsk evidens og diagnostikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatorisk skriftlig innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli kunngjort på kursets hjemmeside før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4011 7.5 01.09.2011
MFEL1010 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Medisinsk fysikk
  • Medisinsk teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 09.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU