course-details-portlet

MFEL3010 - Medisin for realfag- og teknologistudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring utvalgte emner innen cellefysiologi, nevrofysiologi og sirkulasjonsfysiologi, og relatert patofysiologi. Hovedhensikten er å illustrere hvordan fysiologi interagerer med teknologi, illustrert ved en fundamental introduksjon til forskjellige medisinske billeddiagnostiske metoder: Røntgen, CT, MR, ultralyd, nukleærmedisinsk metoder (SPECT/PET), og til EKG. Noen teknologiske behandlingsmetoder innen sirkulasjonsfysiologi vil også bli vist, likeledes en introduksjon til basal treningsfysiologi og oksygenopptak.

Et mål er også å gi en oversikt over faget medisin, både som praksis med vekt på evidensbasert praksis, og som en anvendt vitenskap med vekt på vitenskapelige metoder typisk for medisin: epidemiologi, kliniske studier og diagnostisk evaluering. Hovedvekten er på det statistiske bunnlaget for disse metodene. Forståelse av statistiske metoder vil være en fordel, men ikke en forutsetning. Undervisningen vil vise hvordan statistiske metoder kan anvendes, men vil stort sett ikke undervise i konkret bruk av statistiske metoder

Videre hva dette innebærer i begrensninger i diagnostikk og behandling i populasjoner, spesielt falske positive og negative diagnoser, positiv og negativ prediktiv verdi, overdiagnostikk og overbehandling.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått en introduksjon til fysiologi på et mer dyperegående nivå, innen utvalgte temaer. Det forventes forståelse av sammenhengen mellom funksjon og sykdom innen disse temaene. Videre vil studentene ha fått en introduksjon til metoder innen billeddiagnostikk, molekylærbiologisk diagnostikk samt teknologiske metoder i behandling. Det forventes en forståelse som kan gi grunnlag for å trekke slutninger om relevant bruk av denne diagnostikken / behandlingen. Endelig vil studentene ha fått en introduksjon til de vitenskapelige metoder som er spesifikke for medisin. Det forventes en forståelse av validiteten av, og begrensningene i, medisinsk evidens og diagnostikk. Videre forventes en forståelse av medisin som fag, både kunnskapsgrunnlaget, og forskjellen mellom vitenskapelig evidens og evidensbasert praksis. Det grunnleggende er de begrensninger et statistisk kunnskapsgrunnlag setter for praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Disse er til en stor grad på video, og er tilgjengelig på nett. Obligatorisk semesteroppgave leveres på nett.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas om igjen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningene definerer pensum. Relevant læringsmateriell vil bli gjort tilgjengelig via nett (blackboard), og består av forelesningsvideoer, forelesningsnotater, utvalgte oversiktsartikler og internettlinker. Det er ingen lærebok, ettersom temaene er for forskjellige til å bli dekket av en enkelt lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4011 7.5 HØST 2011
MD4012 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk fysikk
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 02.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 62
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 62
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 78
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 21
S410 Smaragd 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 21
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU