course-details-portlet

MFEL3010 - Medisin for realfag- og teknologistudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i noen få utvalgte emner innen fysiologi og patofysiologi. Dette går dypere enn tilvarende kurs på 1. årsnivå (MFEL1010). Hovedhensikten er å illustrere hvordan fysiologi interagerer med teknologi.

I tillegg vil det bli gitt en introduksjon til bruk av medisinsk teknologi innenfor diagnostikk og behandling; bakgrunn, kjemiske og fysiske prinipper og teknologi.

Det blir gitt en oversikt over faget medisin, både som anvendt vitenskap, og medisinsk, kunnskapsbasert praksis og hva det innebærer.

Endelig blir det gitt en innføring i de vitenskapelige metoder som er spesifikke for medisin: Epidemiologi, kliniske studier og evaluering av diagnostiske metoder, og deres statistiske basis. Videre hva dette innebærer i begrensninger i diagnostikk og behandling, med vekt på overdiagnostikk og overbehandling.

Detaljert informasjon om undervisning inkludert tekster og nettbaserte linker (anbefalt) og pensum kunngjøres via nett.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått en introduksjon til fysiologi på et mer dyperegående nivå, innen utvalgte temaer. Det forventes forståelse av sammenhengen mellom funksjon og sykdom innen disse temaene. Videre vil studentene ha fått en introduksjon til metoder innen billeddiagnostikk, molekylærbiologisk diagnostikk samt teknologiske metoder i behandling. Det forventes en forståelse som kan gi grunnlag for å trekke slutninger om relevant bruk av denne diagnostikken / behandlingen.

Endelig vil studentene ha fått en introduksjon til de vitenskapelige metoder som er spesifikke for medisin. Det forventes en forståelse av validiteten av, og begrensningene i, medisinsk evidens og diagnostikk. Videre forventes en forståelse av medisin som fag, både kunnskapsgrunnlaget, og forskjellen mellom vitenskapelig evidens og evidensbasert praksis. Det grunnleggende er de begrensninger et statistisk kunnskapsgrunnlag setter for praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Disse er til en stor grad på video, og er tilgjengelig på nett. Obligatorisk semesteroppgave leveres på nett.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas om igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4011 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk fysikk
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.11.2020

Innlevering 28.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU