course-details-portlet

MEPA2002 - Mekatronikk 4 - Systemintegrasjon og design

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Denne kursmodulen er fortsettelsen av Mekatronikk I, II og III.

Mekatronisk metodikk:

 • Innføring i mekatroniske system og roboter.
 • Innføring i matematiske modeller, med kinematikk og banebeskrivelser.

Grunnleggende mekatroniske komponenter i systemene:

 • Mekaniske, hydrauliske og elektriske.
 • Sammenkopling av elementer, grensesnitt.
 • Sensorer og aktuatorer.
 • Styresystemer inklusivt mikrokontrollere og kommunikasjon.
 • Modellering og simulering.
 • Eksempler fra dagens forskning på roboter og mekatronikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om mekatronikk med full oversikt inkludert mekanisk system, hardward system, kontrollsystem og programvaresystem.
 • har kunnskap om sammensatte systemer av mekaniske, hydrauliske og elektriske elementer og samspillet mellom disse elementene.
 • har kunnskap om design, sammenkopling og styring av mekatroniske systemer
 • har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utformingen av systemer
 • har en evne til å integrere all relatert kunnskap til en hel del for å håndtere mekatronikkprosjekt.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan forstå utfordringer i mekatroniske systemer og industrielle systemer.
 • kan konstruere og bygge enkle mekatroniske systemer and roboter.
 • kan arbeide med måleelementer, aktuatorer og tilhørende programvare.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge innføring og bruk av mekatroniske systemer.
 • kan løse utfordringene til det moderne mekatroniske systemet på en systematisk måte.
 • kan se muligheter og nytte av mekatronikk i industriell produksjon og produkter.
 • kan vurdere begrensninger og farer ved mekatroniske installasjoner.
 • kan vurdere bruk av mekatronikk i ikke-industrielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Forelesninger og øvinger individuelle og i grupper.
 • Et mekatronisk system skal planlegges, konstruksjoner, bygges og testes.
 • Det blir gitt regelmessige øvinger gjennom arbeidets progresjon, både som små delprosjekt og teoriøvinger.
 • Forelesninger og øvinger følger produktets utvikling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav.
 • Prosjekter i grupper.
 • Muntlig presentasjon.

Mer om vurdering

Kandidatene skal arbeide i grupper på 2-3 medlemmer. Hver gruppe skal levere en semesteroppgave (teller 40%), samt presentere muntlig (teller 60%) det arbeidet som er utført. Semesteroppgaven må være bestått for å kunne ta den muntlige eksamen.

Kontinuasjonseksamen vil være i kommende vårsemester i mars. Eksamen er kun muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mekatronikk og produktdesign (BIMEPRO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

 • MASA1101 Mekatronikk I Introduksjon, 3D-modellering og produktutvikling.
 • MASA1102 Mekatronikk II Microkontrollere & sensorer.
 • MASA2201 Mekatronikk III Anvendt kontroll (Applied Control).

Kursmateriell

Forelesningsnotater og powerpoint presentasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU