MEDT8014 - Sirkulasjonsfysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i mekanistisk sirkulasjonsfysiologi som går ut over medisinstudiets peansum på dette feltet. Det omfatter i liten grad molekylærbiologi. Det er primært beregnet på PhD studenter i medisinsk teknologi som arbeider med diagnostiske metoder innen hjerte- kar sykdommer. Basale kunnskaper for studenter uten forkunnskaper i fysiologi blir ivaretatt. Kurset vil være passende både for teknologer og medisinere.

Læringsutbytte

Ved avsluttet kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av:

Hjertets elektriske og mekaniske aktivitet inkludert cellulært nivå, herunder EKG, iskemi, kammerfunksjon og klaffer.
Hjertets mekaniske pumpefunksjon, betydningen av kontraktilitet, trykk, kontraksjon og interaksjonen mellom dem. Vurdering av regional funksjon. Karsystemets funksjon. Interaksjon mellom hjertet og perifere kar.
Metoder for funksjonsevaluering: Trykkmåling, minuttvolum, oksygenopptak, iskemidiagnostikk, angiografi, MR, ultralyd, nukleærmedisin.
Statistiske metoder for evaluering av diagnostiske metoder.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppeundervisning. Kollokvier. Muntlig gruppeeksamen.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå / høyskole. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Oversiktsartikler, nettressursser, forelesninger. I mindre grad lærebokskapitler, avhengig av individuelle bakgrunnskunnskaper.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.