course-details-portlet

MEDT8014 - Sirkulasjonsfysiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i mekanistisk sirkulasjonsfysiologi som går ut over medisinstudiets pensum på dette feltet. Det omfatter i liten grad molekylærbiologi. Det er primært beregnet på PhD-studenter i medisinsk teknologi som arbeider med diagnostiske metoder innen hjerte- og karsykdommer. Basale kunnskaper for studenter uten forkunnskaper i fysiologi blir ivaretatt. Metoder for funksjonsevaluering vil være nødvendig for forståelsen av: Trykkmåling, minuttvolum, oksygenopptak, ekkokardiografi, angiografi, MR, ultralyd, nukleærmedisin. Disse vil bli omtalt integrert i undervisningen, men er ikke ment å være fullstendig - da henvises metodekurs. Kurset vil være passende både for teknologer og medisinere.

Læringsutbytte

Ved avsluttet kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av: Hjertets elektriske og mekaniske aktivitet inkludert cellulært nivå, herunder EKG, iskemi, kammerfunksjon og klaffer. Hjertets mekaniske pumpefunksjon, betydningen av kontraktilitet, trykk, kontraksjon og interaksjonen mellom dem. Vurdering av regional funksjon. Karsystemets funksjon. Interaksjon mellom hjertet og perifere kar. Koronar fysiologi / iskemi.

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning gjennom semesteret. Kurset holdes primært på engelsk, med mindre alle deltakerne er norsktalende. Da er det mulig at kurset vil ha norsk som undervisningsspråk. Det tas forbehold om minimum 4 deltakere for at kurset skal bli gjennomført.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå / høyskole. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Oversiktsartikler, nettressurser, forelesninger. I mindre grad lærebok-kapitler, avhengig av individuelle bakgrunnskunnskaper.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU