course-details-portlet

MEDT4160 - Medisinske avbildningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bølgeligningen for akustiske bølger. Løsning i en og tre dimensjoner. Approksimasjoner for lange bølgelengder (Poisson's ligning) og korte bølgelengder (strålegangsberegninger). Ultralyd transducere og stråledannelse. Spredning av ultralyd fra bløtt vev. Modellering av ultralyd billeddannelse. Dopplereffekten fra spredere i bevegelse. Måling og avbildning av blodstrømshastighet og forkortningshastighet i hjertemuskel. Bølgeligning for elektromagnetiske felt. Felter fra aktive biologiske kilder som nerve- og muskelceller. Bestemmelse av kildene fra feltmålinger (Inversproblemet). Vekselvirkning mellom elektromagnetiske bølger og bløtt vev. Optiske målemetoder og optisk avbildning. Sammenligning med ultralyd billeddannelse. Røntgen Computertomografi. Magnetisk resonans avbildning av bløtt vev.

Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om fysiske fenomener, matematisk modellering, og algoritmer som benyttes til å frembringe bilder og målinger av menneskekroppens indre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, demonstrasjoner og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4160 7.5 HØST 2017
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Biomedisinsk teknikk
 • Havbølgefysikk
 • Matematikk/Kommunikasjonsteori
 • Anvendt optikk
 • Teleteknikk/Signalbehandling
 • Numerisk matematikk
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Optikk
 • Anvendt og industriell matematikk
 • Matematikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 18
SL228 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU