course-details-portlet

MDV6001 - Kurs i henvisning til spesialist for manuellterapeuter og annet helsepersonell med henvisningsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple choice
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Henvisning til spesialist i ortopedi, nevrologi, revmatologi, indremedisin, øre-nese-hals, psykologi. Følgende punkter er med på hver spesialitet:

* når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
* hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
* prognose
* hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

Læringsutbytte

Kurset har som formål å gi manuellterapeuter og andre primærkontakter en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Kursdeltagerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

1. Ortopedi/nevrokirurgi
Kursdeltager skal kjenne til
1.1 indikasjoner for henvisning til ortoped/ nevrokirurg ved lidelser i ekstremiteter og nakke/rygg hos voksne
1.2 indikasjoner for henvisning av barn til ortoped
1.3 hvordan de ulike sykdommene behandles av ortoped/nevrokirurg
1.4 gjeldende pre- og postoperative regimer
1.5 hvilken informasjon som skal komme frem på en henvisning til ortoped/nevrokirurg

2. Nevrologi
Kursdeltager skal kjenne til
2.1 kliniske symptomer ved medullær affeksjon og sentralnervøse lidelser som differensialdiagnose ved tilstander i muskel- og skjelettsystemet.
2.2 Hvordan man kan differensialdiagnostisere mellom rot-, plexus- og perifer nerveskade
2.3 årsaker til og behandling av hodepine
2.4 screening av hjernenerver, og tolkning av funn
2.5 hvordan en nevrofysiologisk utredning foregår, og aktuelle tilstander for en slik utredning
2.6 hvordan skrive en god henvisning til nevrolog

3. Revmatologi:
Kursdeltager skal kjenne til
3.1 ulike inflammatoriske sykdommer i rygg og perifere ledd hos barn og voksne
3.2 når pasienter med mistanke om inflammatoriske sykdommer skal henvises til revmatolog
3.3 hvordan revmatolog undersøker og behandler henviste pasienter
3.4 hva en henvisning til revmatolog bør inneholde av informasjon

4. Injeksjonsbehandling:
Kursdeltager skal kjenne til
4.1 indikasjoner for diagnostiske blokader og injeksjonsbehandling ved nakke- og rygglidelser
4.2 indikasjoner for skleroserende injeksjoner ved smertetilstander i seneapparatet
4.3 kontraindikasjoner mot diagnostiske og
terapeutiske blokader
4.4 hvem det skal henvises til ved slike indikasjoner
4.5 hva en henvisning bør inneholde av informasjon

5. Smerte:
Kursdeltager skal kjenne til
5.1 biologisk og psykologisk basis for kronisk smerte, behandlingsstrategier ved langvarig smertetilstander,
5.2 indikasjoner for henvisning til smertesenter/smerteklinikk, hvordan behandles pasienter på smertesenter/smerteklinikk
5.3 hvilken informasjon en henvisning på en smertepasient skal inneholde

6. Psykologi:
Kursdeltager skal kjenne til
6.1 hvordan man kan screene for angst og depresjoner for å henvise til psykolog/psykiater
6.2 hva kognitiv terapi innebærer

7. Øre-nese-hals:
Kursdeltager skal kjenne til
8.1 når pasienter med tinnitus og svimmelhet skal henvises til ønh-spesialist
8.2 hvordan disse pasientene behandles og undersøkes av ønh-spesialist
8.3 hvilken informasjon henvisningen skal inneholde
8.4 hvordan disse pasientene bør følges opp i 1. linjetjenesten

8. Øyeblikkelig hjelp:
Kursdeltager skal kjenne til
10.1 prosedyrer for henvisning til øyeblikkelig hjelp
10.2 juridiske aspekt ved henvisning til øyeblikkelig hjelp

9. Pasientrettigheter/
Kursdeltager skal kjenne til
11.1 lovverk i forbindelse med fritt sykehusvalg
11.2 rutiner for sykemelding og raskere tilbake

Læringsformer og aktiviteter

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Manuellterapeut etter forskriften, kiropraktorer, studenter i manuellterapi eller allmennleger. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple choice

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU