course-details-portlet

MD4061 - Samfunnsmedisinsk eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikheti helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.
Sentralt i terminen står 6 ukers praksistjeneste i kommunehelsetjenesten.

Læringsutbytte

Se semesterhåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Utplassering i kommunehelsetjenesten (praksis). Forelesninger. Seminarer. Klinikker. Innleveringer. Gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent praksis i kommunehelsetjenesten
  • Godkjent samfunnsmedisinsk øving
  • Godkjent øving i allmennmedisin

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 5. studieår medisin (MD4051 og MD4053)

Kursmateriell

Se semesterhåndbok.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Klinisk medisin
  • Medisin
  • Samfunnsmedisin
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 07.02.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU