course-details-portlet

MD4053 - Medisin - semester IIIB - utplassering lokalsykehus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Første del av termin IIIB har som formål å forberede studentene praktisk og teoretisk til tjeneste ved lokalsykehus senere i terminen. Perioden består av tre uker med repetisjon av tidligere lærestoff og presentasjon av ny læring i fagemnene: Anestesi, bildediagnostikk, medisinsk biokjemi, infeksjonsmedisin, geriatri, kardiologi katastrofemedisin, reseptlære, rettsmedisin og rettspsykiatri.

Lokalsykehus.
Under andre del av termin IIIB er studentene utplassert på lokalsykehus. I løpet av 16 uker skal studentene delta i den daglige drift ved tre sykehusavdelinger: to uker anestesi, sju uker indremedisin og sju uker generell kirurgi. I tillegg holder røntgenavdelingen undervisning en time i uka. Denne utplasseringsperioden er et av de obligatoriske innslag i studieplanen.
Etter en kort introduksjon på hver avdeling skal studentene inngå som en del av legestaben for å tilegne seg kunnskap om det praktiske arbeidet. Etter hvert skal studentene kunne utføre visse rutiner og håndgrep under oppsyn.

En "arbeidsdag" begynner med avdelingens morgenmøte og varer til avdelingens normale arbeidstid slutter.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Utplassering i lokalsykehus (praksis), problembasert læring (PBL), forelesninger, kurs/øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske PBL-møter
  • Obligatorisk tilstedeværelse på sykehuset
  • Godkjent ferdighetsliste

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Praksisstudier har obligatorisk tilstedeværelse i lokalsykehuset samt på PBL. Obligatoriske aktiviteter og ferdighetsliste må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED.
Fullført og bestått 4. studieår av medisinstudiet (MD4042 og MD4043).

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4052 22.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU