course-details-portlet

MD4043 - Medisin - semester IID

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IID undervises det i følgende fagområder: fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, nefrologi, urologi, billeddiagnostikk, global helse, infeksjonssykdommer og mikrobiologi, farmakologi og patologi. Undervisningen i IID er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er i stor grad lagt til mandager, tirsdager og fredager. Uketjeneste og PBL er lagt til onsdager og torsdager. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Alle studenter (unntatt utvekslingsstudenter) skal også i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 15. november (for norske studenter som utveksler til utlandet gjelder andre frister). Se forøvrig semester IIIA.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen på fakultetets hjemmesider.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL), forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab, uketjeneste på universitetssykehuset.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL
  • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IID i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IIC i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret. Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4041 30.0 01.09.2018
MD4040 30.0 01.09.2018
MD4045 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 20.12.2018 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 17.12.2018 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 Sluppenvegen 14 0
SL317 Sluppenvegen 14 0
SL321 Sluppenvegen 14 0
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 0
SL274 Sluppenvegen 14 0
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 06.06.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 29.05.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 0
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 1/2 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU