course-details-portlet

MAST2002 - Maskinkonstruksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer
Oppgave 40/100 A

Faglig innhold

- Mekanismer: bevegelse, hastighet og akselerasjon. Analyse og konstruksjon av ulike typer mekanismer.
- Fjærende oppstilte maskiner, kritiske turtall, statisk og dynamisk balansering. Aksler. Tannhjul.

Læringsutbytte

Kandidaten har innsikt i oppbygging av mekaniske systemer og beskrivelse av dynamiske bevegelser. Kandidaten er i stand til å redusere maskinkonstruksjon til forenklede, representative modeller for kinematisk eller dynamisk analyse. Kandidaten er i stand å beregne mulig bevegelsemønster av gitte mekanismer definert av posisjoner, hastigheter og akselerasjoner av deres deler. Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved bruk av alternative løsningsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Øvingstimer
- Prosjektarbeid i grupper

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Prosjektoppgave (gjelder ikke høst 2020)
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger:
- 2/3 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
- Prosjektoppgave i grupper
- Presentasjon av prosjektoppgave

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen og bestemt enkel kalkulator i henhold til hjelpemiddelkode C.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette avgjøres av faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav fra tidligere år kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Pensum litteratur gjøres tilgjengelig ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave (2) 40/100 A

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU