MACS490 - Master's Thesis - Applied Computer Science

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse.

Læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk beskrivelse.

Mer om vurdering

Se engelsk beskrivelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)

Forkunnskapskrav

Se engelsk beskrivelse.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Oral exam: 11. January 2018
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.