course-details-portlet

MA8406 - Videregående algebraisk topologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi en solid bakgrunn for studier i topologi, samt videreutvikle de geometriske ideer og algebraiske metoder. Emnet gir støtte for studier innen relaterte emner i algebra og geometri. Emner som kan behandles er produkter og potens operasjoner, K-teori, bordismeteori og mange andre.

Emnet foreleses ved behov.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner videregående emner innen algebraisk topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i algebraisk topologi til å formulere og løse problemer av geometrisk-topologisk natur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU