MA8001 - Doktorgradsseminar i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte temaer på videregående nivå.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Seminaret vil introdusere studentene for moderne forskningsområder og gi dem nødvendig kunnskap og ferdigheter til å utføre forskning innen sitt studieområde. Emnet kan i stor grad variere avhengig av deltagernes profil.

2. Ferdigheter.
Studentene vil oppnå dypere kunnskap i temaer knyttet til deres PhD-forskning, samt få ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon.

3. Kompetanse.
Studentene vil være i stand til å delta i forskning og vitenskapelige diskusjoner på høyt internasjonalt nivå, være i stand til å lære nye emner knyttet til deres eget fagfelt, så vel som nærliggende matematiske disipliner.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.