course-details-portlet

MA8001 - Doktorgradsseminar i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 E

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte temaer på videregående nivå.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Seminaret vil introdusere studentene for moderne forskningsområder og gi dem nødvendig kunnskap og ferdigheter til å utføre forskning innen sitt studieområde. Emnet kan i stor grad variere avhengig av deltagernes profil. 2. Ferdigheter. Studentene vil oppnå dypere kunnskap i temaer knyttet til deres PhD-forskning, samt få ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon. 3. Kompetanse. Studentene vil være i stand til å delta i forskning og vitenskapelige diskusjoner på høyt internasjonalt nivå, være i stand til å lære nye emner knyttet til deres eget fagfelt, så vel som nærliggende matematiske disipliner.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU