course-details-portlet

MA3408 - Algebraisk topologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet bygger på MA3403 Algebraisk topologi 1. Emnet vil innføre grunnleggende homotopiteori av rom (fibrasjoner og kofibrasjoner, homotopigrupper) samt dekke andre klassiske tema innen algebraisk topologi slik som: spektralfølger (spesielt Serres spektralfølge), vektorbunter og karakteristiske klasser, kohomologioperasjoner.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gi definisjoner av de viktige nøkkelbegrepene, formulere og bevise hovedresultatene, samt greie ut om eksempler på tema dekket i emnet. 2. Ferdigheter. Studenten har en forståelse av algebraisk topologi og homotopiteorien av rom. Studenten kan formulere og løse problemer, samt utføre enkle beregninger ved å bruke metodene gjennomgått i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviter kan avhenge av foreleser. Emnet kan gis på engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Topologi
  • Topologi og geometri
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 09.05.2024 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU