course-details-portlet

MA3203 - Ringteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av MA3201, og det vil hovedsaklig omhandle endeligdimensjonale algebraer. Innholdet i kurset vil kunne variere, men kjernen vil bestå av følgende: Representasjoner av quiver, veialgebraer, artinske og noetherske og lokale ringer, projektive og injektive moduler, Jordan-Hölder-teoremet og Krull-Schmidt-teoremet, radikal og sokkel av ringer og moduler, eksakte sekvenser, kategorier, funktorer, ekvivalens, og dualitet.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker sammenhengen mellom modulteori over endelig-dimensjonale algebraer og representasjoner av quiver. Studenten har grunnleggende kjennskap til kategorier, funktorer, radikal, sokkel og eksakte sekvenser, herunder spesielt nesten splitteksakte sekvenser. Studenten forstår Jordan-Hölder-teoremet og Krull-Schmidt teoremet. 2. Ferdigheter. Studenten kan finne radikal, sokkel etc. for spesielle klasser av endeligdimensjonale algebraer. Studenten er i stand til å beskrive den tilsvarende modulen når en representasjon er gitt, og omvendt. Han skal også kunne finne det projektive dekke til en representasjon, og kunne beregne nesten splitteksakte sekvenser for gitte endeligdimensjonale algebraer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/videoforelesninger og øvinger. Forelesningene holdes på engelsk dersom kurset har internasjonale studenter.

Kursmateriell

Auslander, Reiten, Smalø: Representation theory of Artin algebras

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA327 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 D 03.05.2024 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU