MA3203 - Ringteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av MA3201, og det vil hovedsaklig omhanle endeligdimensjonale algebraer. Innholdet i kurset vil kunne variere, men kjernen vil bestå av følgende: Representasjoner av quiver, veialgebraer, artinske og noetherske og lokale ringer, projektive og injektive moduler, Jordan-Hölder-teoremet og Krull-Schmidt-teoremet,
radikal og sokkel av ringer og moduler, eksakte sekvenser, kategorier, funktorer, ekvivalens, og dualitet.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker sammenhengen mellom modulteori over endelig-dimensjonale algebraer og representasjoner av quiver. Studenten har grunnleggende kjennskap til kategorier, funktorer, radikal, sokkel og eksakte sekvenser, herunder spesielt nesten splitteksakte sekvenser. Studenten forstår Jordan-Hölder-teoremet og Krull-Schmidt teoremet.

2. Ferdigheter. Studenten kan finne radikal, sokkel etc. for spesielle klasser av endeligdimensjonale algebraer. Studenten er i stand til å beskrive den tilsvarende modulen når en representasjon er gitt, og omvendt. Han skal også kunne finne det projektive dekke til en representasjon, og kunne beregne nesten splitteksakte sekvenser for gitte endeligdimensjonale algebraer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/videoforelesninger og øvinger. Forelesningene holdes på engelsk dersom kurset har internasjonale studenter.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Auslander, Reiten, Smalø: Representation theory of Artin algebras

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA327 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.