course-details-portlet

MA3002 - Generell topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Innholdet i emnet kan variere, men vil vanligvis omfatte topologiske rom, metriske rom, kontinuerlige funksjoner, produktrom, separasjon, tellbarhetsegenskaper, kompakthet, metriserbarhet og sammenheng.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begrep og metoder innen generell topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i generell topologi til å formulere og løse problemer av topologisk natur innen matematikk og andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Forelesningene holdes på engelsk dersom studenter fra "Master's Programme in Mathematics for International Students" er tilstede. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2014 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 14.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU