MA3002 - Generell topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innholdet i emnet kan variere, men vil vanligvis omfatte topologiske rom, metriske rom, kontinuerlige funksjoner, produktrom, separasjon, tellbarhetsegenskaper, kompakthet, metriserbarhet og sammenheng.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begrep og metoder innen generell topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i generell topologi til å formulere og løse problemer av topologisk natur innen matematikk og andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Forelesningene holdes på engelsk dersom studenter fra "Master's Programme in Mathematics for International Students" er tilstede. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 04.06.2014 15:00 DI41 , DL34 , D13, bygg 10 , D132, bygg 11
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 D 14.08.2014 09:00 EL3 , EL6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dragvoll
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.