course-details-portlet

LOS8011 - Aktuelt emne

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil bli tilbudt med ujevne mellomrom og vil ta for seg bestemte problemstillinger og metoder som av ulike grunner er særlig aktuelle innen lærerprofesjons- og skoleforskning.

Tema, innfallsvinkel og emneansvarlig vil kunne variere. Det blir laget en egen emnebeskrivelse for hver gang et konkret emne blir tilbydd under denne emnekoden. Emnet kan gå høst og/eller vår, men bare etter spesiell kunngjøring. Deltakere i emnet skal skrive en individuell oppgave med tilknytning til emnets tema, som de samtidig kan relatere til eget ph.d.-prosjekt. Det kan bli forventet at studentene benytter seg av eget empirisk materiale.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan bidra til utvikling av ny kunnskap i emnets tematikk og eksisterende forskningsfront.

Ferdighet

Kandidaten kan formulere problemstillinger, og håndtere komplekse faglige spørsmål, ut fra aktuell tematikk.

Generell kompetanse

Kandidaten kan utøve forskningen sin med faglig integritet, og i tillegg ha et selvstendig og kritisk forhold til egen og andres forskning.

Læringsformer og aktiviteter

I hovedsak forelesninger, seminar og diskusjoner, men andre aktiviteter og læringsformer kan forekomme. Emnet kan undervises på nordiske språk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk oppmøte, presentasjoner og diskusjoner.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte 80 %
  • Deltagelse: presentasjoner og diskusjoner

Mer om vurdering

Eksamen er en individuell oppgave på 4500-5000 ord som skal handle om et fritt valgt tema innen emnets tematikk, og som kan (men må ikke) bygge bro over til egen doktoravhandling.

Oppgaven kan støtte seg på kunnskap fra arbeidet med doktorgradsavhandlingen, men teksten kan ikke overføres direkte verken til monografi, kappe eller artikler.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak.

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Emnet kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte ph.d.-studenter.

*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du på nettsiden om instituttets ph.d.-emner.

Kursmateriell

Blir annonsert ved oppstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU