course-details-portlet

LITT3002 - Litteraturvitenskapelige teorier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i utvalgte litteratur- og kulturvitenskapelige teorier, i noen tilfeller også ut fra et mer generelt vitenskapsfilosofisk ståsted. Emnet fokuserer på én eller flere teorier, eller sammenligner en rekke forskjellige teorier.

Emnet blir undervist i fire varianter knyttet til ulike studieprogram i språkfag. Studentene følger varianten som gis i språkfaget de er tatt opp til. Mer detaljerte emnebeskrivelser for de ulike variantene med læringsmål blir før hvert undervisningssemester publisert sammen med pensumliste.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet kan:
- gjøre rede for og diskutere hovedtrekkene ved litteraturvitenskapelige teorier.
- presentere, diskutere og sammenligne ulike litteraturvitenskapelige teorier.
- diskutere sammenhengen mellom ulike tekster og teorier, litteratur og samfunn og hvordan disse samvirker.
- anvende utvalgte teoretiske rammeverk på litterære tekster og uttrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Undervisningen vil foregå på målspråket (språket studentene studerer). Studentene må delta aktivt i undervisningen med for eksempel innlegg, kommentarer eller presentasjoner. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1-2 obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 5 dager. Eksamen besvares på målspråket.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum 7,5 studiepoeng med emner i litteratur på påbyggingsnivå i engelsk, fransk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LITT3000 7.5 01.09.2017
ALIT2201 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Engelsk
 • Engelsk litteraturvitenskap
 • Fransk
 • Fransk litteraturvitenskap
 • Litteraturvitenskap
 • Nordisk litteraturvitenskap
 • Tysk
 • Tysk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU