course-details-portlet

LING1115 - Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fonologisk teori og grunnleggende språkvitenskapelige verktøyer, med en allmenn tilnærming med relevans for alle språkstudenter. Hovedvekten legges på fonologisk teori og fonologiske verktøy.

Grammatikk er mer enn ordbøying og ordstilling; også lydene har sin egen grammatikk som ligger til grunn for hvilke lyder vi bruker når vi snakker, og hvordan de brukes. Hvorfor blir «kronprinsen» til «krompen» med "m"? Hvorfor heter det «å besvime» med lang [i:], mens «å svimle» obligatorisk må ha kort [i]? Og hva er egentlig en språklyd rent mentalt sett, før den produseres?

Dette emnet gir en innføring i generativ fonologi (språklydenes grammatikk), med særlig vekt på slike strukturelle representasjoner som antas å være universelle for verdens språk.

En mindre del av emnet gir en innføring i grunnleggende språkvitenskapelige verktøy, særlig slike som er av relevans for fonologi. Innholdet vil kunne tilpasses aktuelt behov, og kan for eksempel dreie seg om elementer fra fonetikk, morfologi (ordstruktur), syntaks (ordkombinasjon) og diakroni (språkhistorie).

Læringsutbytte

Innholdet og fokus kan variere noe med praktiske forhold, men etter å ha tatt emnet skal studentene normalt som et minstemål:

- Forstå og kunne gjøre rede for de teoretiske forskjellene mellom SPE-fonologi og autosegmental fonologi.
- Kjenne de viktigste autosegmentale og metriske prinsippene og strukturene, og kunne bruke disse til praktisk analyse av et hvilket som helst språk. Herunder også kunne forholde seg til bl.a. stavelsesteori, moraanalyse, tonalitet og elementær trekkgeometriske prinsipper.
- Kunne forholde seg til grunnleggende grammatiske termer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Nærmere om vurderingsordningen: Obligatoriske øvinger må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen. Øvingene skal være på 4-6 A4-sider hver. I særskilte tilfeller kan hjemmeeksamen innvilges etter søknad.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 godkjente øvinger

Forkunnskapskrav

-

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LING1105 7.5
LING1112 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Fonetikk
  • Lingvistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 04.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig 100/100 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 27.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU