course-details-portlet

LAT1005 - Tekstkurs IV i latin: Antikk poesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

I kurset studeres poesi fra først og fremst den augusteiske perioden, både i original og oversettelse. Det gis en innføring i metrikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- Har kunnskaper om latinsk poesi (med vekt på epikk og elegi) fra senrepublikk og den romerske keisertid (fra den såkalte augusteiske gullalder).
- Har kunnskap om den romerske poesiens (særlig epikk og elegi) historie.

Ferdigheter
Kandidaten:
- Har ferdighet i å lese, oversette og fortolke originalspråklig poesi fra den romerske senrepublikk og tidlige keisertid.
- Behersker de originalspråklige pensumtekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å skandere de originalspråklige tekstene metrisk.
- Har ferdighet i å sette originaltekster fra den romerske poesien (særlig innenfor epikken og elegien) inn i dens litterære, kulturelle og historiske sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. I tillegg er det aktiviteter som består av seks innleveringer av oversettelser av teksene vi leser til eksamen. Tre av disse er obligatoriske for å kunne gå opp til eksamen. Det blir avholdt en avsluttende muntlig prøve. I denne skal studenten lese pensumtekst med skandering og gjøre rede for grunnleggende prinsipper i den antikke verselæren; oversette pensumtekst fra latin til norsk og gi en litteraturhistorisk kommentar til teksten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Ca. 1000 vers, av Vergil (Aeneiden) og Ovid (Heroides, ca. 100 sider poesi i oversettelse, sekundærlitteratur i kultur- og litteraturhistorie (se pensumliste).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LAT1104 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
  • Antikkens kultur
  • Latin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU