course-details-portlet

LAT1002 - Tekstkurs I i latin: Middelalderlatin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer ORDBOK

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i middelalderens forskjellige litteraturgenrer og i språkets rolle som kommunikasjonsmiddel og kulturformidler.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper: Kandidaten:
- Har kunnskaper om middelalderlatinsk språk og litteratur.
- Har kunnskap om det middelalderlatinske språks og litteraturs historie og rolle som fundament for den vestlige kultur.
Kandidaten:
- Har ferdighet i å lese, oversette og fortolke originaltekster fra den middelalderlatinske litteraturens epoker og sjangrer.
- Behersker de originalspråklige tekstenes sentrale ordforråd.
- Har ferdighet i å gi grammatiske og stilistiske analyser av de originalspråklige pensumtekstene.
- Har ferdighet i å sette originaltekster fra den middelalderlatinske litteraturens ulike epoker og sjangrer inn i deres litterære, kulturelle og historiske sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Blant aktivitetene er seks mindre innleveringer bestående av enkle oversettelser fra norsk til latin (tre). Av disse er fire innleveringer obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Ca. 50 sider prosa og poesi (én side = 30 linjer) fra middelalderen. Opp til fem sider kan være innskrifter, tekster hentet fra heraldikk og lignende. Se pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFLAT102 15.0 01.09.2007
HFLAT110 15.0 01.09.2007
LAT1102 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Middelalderhistorie
  • Antikkens kultur
  • Latin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK 24.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 ORDBOK
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU