course-details-portlet

KULT2202 - Perspektiver på kjønn 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i erkjennelsen av at kjønn er et sentralt orienteringsredskap blant mennesker, samtidig som kjønnsrelasjonene i samfunnet er i rask endring. Målet med dette emnet er å introdusere sentrale bidrag fra kjønnsforskning, og undersøke hvordan kjønn tematiseres og har betydning på ulike samfunnsarenaer. Emnet vil ta opp endringer i dagens samfunn med bakgrunn i bidrag fra norsk og internasjonal kjønnsforskning. Flere tema vil bli diskutert, som for eksempel feminisme, femininitet, maskulinitet, reproduksjon, og vold.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi kunnskap om kjønn som sosiokulturelt fenomen på noen samfunnsområder og hvordan kjønn spiller sammen med andre kategoriseringer.

Studenter som består dette emnet, har kunnskaper om

 • grunnleggende human- og samfunnsvitenskapelige teorier om kjønn
 • historisk skiftende oppfatninger om biologisk og sosialt kjønn
 • noen kjønnsrelaterte debatter som går i norsk offentlighet i lys av teorier om kjønn, seksualitet og likestilling.

Studenter som består dette emnet, har ferdigheter i å

 • gjenkjenne politiske og teoretiske posisjoner i samtidens debatter om kjønn, seksualitet og likestilling
 • kunne redegjøre for slike posisjoner skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og øvinger i studentgruppa. Det legges opp til gruppearbeid og mye studentaktivitet i undervisningen. Inntil to skriftlige obligatoriske øvinger. Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne ta eksamen. Hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Inntil to øvinger

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2206 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU