KULT2202 - Perspektiver på kjønn I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i erkjennelsen av at kjønn er et sentralt orienteringsredskap blant mennesker, samtidig som kjønnsrelasjonene i samfunnet er i rask endring. Målet med dette emnet er å introdusere sentrale bidrag fra kultur- og kjønnsforskning, og undersøke hvordan kjønn tematiseres og har betydning på ulike samfunnsarenaer. Emnet vil ta opp endringer i dagens samfunn med bakgrunn i bidrag fra norsk og internasjonal kjønnsforskning. Mange ulike tema vil bli diskutert, som feminisme, maskulinitet, seksualitet, reproduksjon, pornografi, likestilling, identitet, migrasjon, etnisitet og globalisering.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene økt forståelse av betydningen som kjønn har for et bredt spekter av aktuelle samfunnsspørsmål.

Studenter som består dette emnet har kunnskaper om:
-de viktigste kjønnsrelaterte debattene som går i norsk offentlighet i lys av teorier om kjønn, seksualitet, etnisitet og likestilling
-de historisk skiftende oppfatninger om biologisk og sosialt kjønn.

Studenter som består dette emnet har ferdigheter i
-å gjenkjenne politiske og teoretiske posisjoner i samtidens debatter om kjønn, seksualitet, etnisitet og likestilling
-å kunne redegjøre for slike posisjoner skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og øvinger i studentgruppa, samt en obligatorisk skriftlig øving. Obligatorisk øving må være godkjent før eksamen. 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2206 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.