course-details-portlet

KULT2202 - Perspektiver på kjønn 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i erkjennelsen av at kjønn er et sentralt orienteringsredskap blant mennesker, samtidig som kjønnsrelasjonene i samfunnet er i rask endring. Målet med dette emnet er å introdusere sentrale bidrag fra kjønnsforskning, og undersøke hvordan kjønn tematiseres og har betydning på ulike samfunnsarenaer. Emnet vil ta opp endringer i dagens samfunn med bakgrunn i bidrag fra norsk og internasjonal kjønnsforskning. Flere tema vil bli diskutert, som feminisme, maskulinitet, seksualitet, likestilling, familie.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi kunnskap om kjønn som sosiokulturelt fenomen på noen samfunnsområder og hvordan kjønn spiller sammen med andre kategoriseringer.

Studenter som består dette emnet, har kunnskaper om

 • grunnleggende human- og samfunnsvitenskapelige teorier om kjønn
 • historisk skiftende oppfatninger om biologisk og sosialt kjønn
 • noen kjønnsrelaterte debatter som går i norsk offentlighet i lys av teorier om kjønn, seksualitet og likestilling.

Studenter som består dette emnet, har ferdigheter i å

 • gjenkjenne politiske og teoretiske posisjoner i samtidens debatter om kjønn, seksualitet og likestilling
 • kunne redegjøre for slike posisjoner skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og øvinger i studentgruppa. Det legges opp til gruppearbeid og mye studentaktivitet i undervisningen. To skriftlige obligatoriske øvinger. Øvingene må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2206 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
14.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.06.2023

Innlevering
07.06.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU