KULT1101 - Digitale kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet handler om digitaliseringsprosesser på ulike samfunnsområder i fortid og nåtid. Emnet tematiserer framveksten av digital teknologi generelt og av Web 2.0 som arena for nye kulturelle praksiser spesielt. Med utgangspunkt i digitaliseringen av- og i tre vesentlige samfunnsformasjoner knyttet til organisering og kunnskapsutvikling (hvilke vil variere fra semester til semester) tar emnet for seg digitaliseringsprosesser som både sosialt, teknologisk og materielt konfigurert. Sentralt står koblingen mellom historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser.

Læringsutbytte

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om :
•Historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling på tre bestemte samfunnsområder (som varierer fra semester til semester)
•Kontroverser knyttet til innføring og bruk av nye digitale medieteknologier

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
•å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
•å analysere ulike digitale kulturer som kulturuttrykk og praksis
•å formidle tekst i akademisk sjanger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det vektlegges bruk av nye medier både i undervisning og evaluering. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.11.2018

Innlevering
29.11.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.