KULT1101 - Digitale kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Digitale kulturer handler om internett, hverdagsliv og kultur. Det tematiserer først og fremst Web 2.0 som arena for nye kulturelle praksiser og medierte fellesskap. Emnet fokuserer på brukere som medprodusenter av sosiale medier, digitale kulturer, dataspill og teknologitrender. Sentralt er ulike typer popkulturelle fenomen og digitale hverdagspraksiser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
-hva digitale kulturer er og ulike praksiser knyttet til disse
-kontroverser knyttet til innføring og bruk av nye medieteknologier
-digitale kulturer som kulturuttrykk

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å:
-analysere digitale kulturer som kulturuttrykk og praksis
-analysere medierte prosesser
-skrive argumenterende tekst

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det vektlegges bruk av nye medier både i undervisning og evaluering. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving. Både øvingens og hjemmeeksamenens omfang (antall sider) opplyses i it’s learning etter oppmeldingsfristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
04.05.2018

Innlevering
14.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.