course-details-portlet

KULT1101 - Digitale kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet handler om digitaliseringsprosesser. Gjennom casestudier av utvalgte teknologier utforsker emnet koblingen mellom historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser. Eksempler på utvalgte case kan være; Fra fotografi til selfie, fra leksikon til wikipedia, fra universitet til MOOC (casene vil variere fra semester til semester, de overnevnte teknologiene/institusjonene er kun illustrerende). Formålet er å avnaturalisere teknologisk utvikling og slik utvikle kritiske perspektiv på hva digitale endringer innebærer – og ikke innebærer.

Emnet tematiserer først og fremst det gjensidig formende forholdet mellom teknologi og samfunn der digitaliseringsprosesser forstås som både sosialt og materielt konfigurert.

Læringsutbytte

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om :
•Historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
•Kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsproseser

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
•å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
•å kritiske vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering
•å formidle tekst i akademisk sjanger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det vektlegges bruk av nye medier både i undervisning og evaluering. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFO1001 4.0 01.09.2019
HFO1003 4.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tverrfaglige kulturstudier
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.12.2019

Innlevering 13.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.04.2020

Innlevering 04.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU