KULT1101 - Digitale kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet handler om digitaliseringsprosesser. Gjennom casestudier av utvalgte teknologier utforsker emnet koblingen mellom historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser. Eksempler på utvalgte case kan være; Fra fotografi til selfie, fra leksikon til wikipedia, fra universitet til MOOC (casene vil variere fra semester til semester, de overnevnte teknologiene/institusjonene er kun illustrerende). Formålet er å avnaturalisere teknologisk utvikling og slik utvikle kritiske perspektiv på hva digitale endringer innebærer – og ikke innebærer.

Emnet tematiserer først og fremst det gjensidig formende forholdet mellom teknologi og samfunn der digitaliseringsprosesser forstås som både sosialt og materielt konfigurert.

Læringsutbytte

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om :
•Historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
•Kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsproseser

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
•å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
•å kritiske vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering
•å formidle tekst i akademisk sjanger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det vektlegges bruk av nye medier både i undervisning og evaluering. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFO1001 4.0 01.09.2019
HFO1003 4.0 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
03.12.2019

Innlevering
13.12.2019

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.