course-details-portlet

KUH3208 - Eldre europeisk kunst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet vil ta for seg europeisk og/eller norsk billedkunst eller arkitektur fra middelalderen eller tidligmoderne periode (frem til 1600-tallet). Undervisningen tar utgangspunkt i en eller flere kunsthistoriske perioder (middelalder, renessanse, barokk), eller eventuelt resepsjonen av eldre kunst i tidligmoderne tid. Gjennom undersøkelsen av ulike typer verk, vil studenten få en introduksjon til aktuelle teori og metode. Også aspekter knyttet til kunst som kulturarv, vern eller formidling vil kunne belyses.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Inngående kunnskap om en kunsthistorisk periode og dens historiske kontekst.
- God forståelse av anvendelsen av aktuelle faglige begreper, eksempelvis vern, kulturarv eller formidling.
- God kunnskap om aktuell teori og metode.
- Kunnskap på høyere nivå om temaer knyttet til dannelse, kultur, resepsjon av kunst, kunst og identitet eller vestlig sivilisasjon der det er aktuelt.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- være i stand til å drøfte kunst fra en gitt epoke i europeisk kunsthistorie på en selvstendig og uavhengig måte.
- vise evne til selvstendig drøfting av verk i lys av sin historiske kontekst.
- kunne bestemme og anvende relevant vitenskapelig metode.
- kunne gi en selvstendig og kritisk presentasjon av fagstoffet skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Ekskursjoner kan også inkluderes i undervisningsopplegget.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

All undervisning er felles med KUH2208.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen supplert med en justerende muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie.

Kursmateriell

Pensum: ca. 750 sider inklusive illustrasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2208 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU