course-details-portlet

KUH3203 - Utstilling i kontekst

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet skal gi kandidaten innblikk i forskjellige utstillingsmodeller og deres institusjonelle forankring. Hvordan stiller man ut et gitt innhold i visuell form, og hvordan spiller museet inn som bakgrunn for utstillingen? Og hvordan kan vi se utstillinger som uttrykk for eksempelvis en nasjons eller bys selvforståelse? Her tenkes både på utstillinger i kunst- og kulturhistoriske museer, gallerier og kunsthaller. Emnet tar således for seg utstillingenes idé, estetikk og formidling, og presenterer teoretiske perspektiver på analysen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

  • inngående forståelse for utstillingers institusjonelle forankring
  • detaljert kunnskap om hva som kjennetegner en forskningsbasert utstilling
  • god kjennskap om forskjellige utstillingsmodeller

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:

  • detaljert analysere utstillinger i deres kontekst
  • formidle denne kunnskapen muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer samt ekskursjoner.

Obligatorisk aktiviteter: Synopsis.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte på undervisning
  • Synopsis

Mer om vurdering

Muntlig eksamen som baserer seg på innlevert synopsis.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2203 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU