course-details-portlet

KT8310 - Risk Based Decision Making in Civil Engineering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 1/3 ALLE
Muntlig eksamen 2/3 E

Faglig innhold

Introduction to decision under uncertainty by the some motivating examples that will be revisited throughout the course, e.g.: optimal design of a structural component exposed to a time variable load, design of a rock fall gallery, design of a protection structure against terrorist attack, design of a component exposed to fatigue loading, maintenance and repair of that component, design assisted by laboratory tests.\\
Advanced review on probability theory and statistics.\\
Probabilistic Models (general concepts, but also specifically probabilistic representation of e.g. material resistance, material deterioration, loads, natural hazards, malevolence, accidents, human error…).\\
Uncertainty propagation (functions of random variables, Monte Carlo + variance reducing methods, structural reliability methods, sensitivity analysis…).\\
Learning models (Maximum Likelihood, Bayesian parameter estimation, …).\\
Bayesian Networks and Influence diagrams.\\
Bayesian Decision Theory.\\
Broader topics: Risk acceptance criteria, representation of Robustness, Resilience and Sustainability, etc.\\

Læringsutbytte

The student learns, e.g.:
to relate practical engineering problems to formal decision theory.
to identify systems that represent the engineering decision problems.
to develop probabilistic models for the system representation.
to apply methods of structural reliability.
to assess how save is safe enough.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures and selfstudy

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

The students will write a project report on a topic that will be agreed on between the lecturer and the candidate. The topic might cover features of the candidates own PhD project and will cover a sufficiently large fraction of the course content. The report should document work corresponding to one full working week.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Students are expected to have a Civil Engineering background.

Kursmateriell

Lecture Notes, recommended books

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørvitenskap
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Statistisk forsøksplanlegging
  • Konstruksjonsteknikk
  • Statistikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 1/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 1/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU