course-details-portlet

KT8214 - Beregningsmetoder for kryp og svinn i betongkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 70/100
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Forskjellige materialmodeller og beskrivelser av kryp og svinn i betong med virkning av forskjellig materialsammensetning, herdebetingelser og omgivelsenes klima. Forenklete og mer avanserte løsningsmetoder for håndregning og anvendelse i elementmetodeprogram.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha god forståelse av materialoppførsel og de mekanismene som gir de tidsavhengige deformasjonene kryp og svinn i betong. Videre skal kandidaten kjenne nødvendige begrep og ha god forståelse av teorien bak de aktuelle regnemetodene som presenteres, og vite hvordan disse kan benyttes i forenklete og mer avanserte analyser og styrkeberegning.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne
- forklare mekanismene som forårsaker kryp og svinn i betong, og hvordan disse egenskapene påvirkes av indre og ytre forhold som materialsammensetning, fukt og temperatur
- kunne gjennomføre forenklete og mer avanserte beregninger hvor det tas hensyn til de aktuelle materialegenskapene.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten forstå og kunne løse problemer innen styrkeberegning hvor det skal tas hensyn til betongens kryp og svinn.Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Rapporter, artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU